”Lärare ska ha verktyg för att arbeta mot kränkningar”

Efter Barnombudsmannens årsrapport om kränkningar i skolan, finns det anledning att se över hur man på olika sätt kan säkerställa att alla barn får tillgång till det stöd som de har rätt till, det menar utbildningsministern Gustav Fridolin och barn- äldre och jämställdhetsministern Åsa Regnér.

– Rapporten ger en gedigen bild över de problem och kränkningar som barn och unga kan möta i skolan idag. Också av när vuxenvärlden brister, alltså när vi inte har ett tillräckligt robust myndighetssystem, i betydelsen av att man som barn vet var man ska vända sig och kan vara trygg med att den vuxen man vänder sig till faktiskt gör någonting av den informationen. Där ger den här rapporten en väldigt tydlig bild av hur det ser ut. Och pekar också på några saker som vi måste jobba med för att rätta till, säger Gustav Fridolin.

Föräldrakraft skrev tidigare under dagen om Barnombudsmannens rapport och i en intervju med Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, berättade han att det framför allt varit skrämmande att se att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning berättar om kränkningar från vuxenvärlden.

– Och det är något som vuxenvärlden måste ta på stort allvar, att det är de mest sårbara barnen som blir mest utsatta av vuxna i en miljö som ska vara den allra tryggaste, säger Fredrik Malmberg.

För att förändra situationen för alla barn vill Barnombudsmannen att man lagstiftar om barnets rätt att få information och stöd när man utsätts, att skolhuvudmannen ska erbjuda oberoende barn- och elevombud dit barn kan vända sig, att myndigheter anpassar sin information och sitt arbete efter barn samt att man skärper lagstiftningen kring kränkningar och våld från vuxna.

Föräldrakraft var med under måndagens överlämning och Gustav Fridolin och Åsa Regnér gav sin syn på vad man kan förändra från politikens håll.

Utifrån dagens rapport, är det något ni vill förändra?
– En viktig del är att se till att alla lärare får de verktyg de behöver för att kunna ta tag i kränkningar man ser och också kunna se kränkningar och identifiera dem. Därför jobbar vi nu med Skolverket för att se till att man har tillgång till de verktygen, att man kan få fortbildning, förbättra arbetsron i klassrummen och jobba mot kränkningar, säger Gustav Fridolin.

Hur ska lärarna konkret få tillgång till dessa verktyg?
– Vi börjar bygga upp ett bra system för fortbildning av lärare just nu. Till exempel arbetar vi med läslyftet och mattelyftet och här tittar Skolverket på att använda liknande moduler och fortbildningssystem när det handlar om arbetsro samt att arbeta mot kränkande behandling, säger Gustav Fridolin.

Hur ska barn kunna få bättre tillgång till information om sina rättigheter?
– När jag läser rapporten och lyssnar på Barnombudsmannen här idag så handlar det faktiskt om barns rättigheter i största allmänhet. Det ska understrykas att det finns många exempel runt om i landet på när barn faktiskt får rätt stöd och skolor som arbetar oerhört bra mot kränkningar. Men bland annat kan man se i rapporten att barn inte alltid känner till sina rättigheter. Vi har satt igång ett arbete nu om att få fram ett förslag om hur barnkonventionen kan bli svensk lag. Och vi väntar in ett sådant i början av nästa år. I samband med detta, kanske tidigare, kommer vi dra igång ett stort kampanjarbete som handlar om information om vilka rättigheter barn har som fastställs inom barnkonventionen, säger Åsa Regnér.


”Det finns många goda exempel runt om i landet på hur man kan arbeta på ett bra sätt. Men vi behöver bland annat fokusera på att alla barn känner till sina rättigheter” säger Åsa Regnér. Foto: Linnea Bengtsson

Hon menar att det viktigaste just nu är att se över hur man i framtiden säkerställer att alla barn känner till sina rättigheter.

– Det är viktigt att lagen är tydlig, men också oerhört viktigt att vi arbetar med att de mänskliga kontakterna fungerar. Att barn känner sig lyssnade på och att vuxna inom skolan vet hur de ska hantera de här situationerna och vet hur man ska uppträda på ett mänskligt fattbart sätt för barnen. Framför allt är rättighetsfrågan en viktig faktor, och den jobbar vi hårt med, säger Åsa Regnér.

Barnombudsmannen föreslår att man förtydligar Skollagen, vad säger ni om det?
– Lagen är i grunden tydlig, det är viktigt att påpeka. Det står tydligt att inget barn ska behöva utsättas för våld eller kränkningar. Men sen har vi utredningar som pekar åt att när det handlar om de här gränsdragningarna när lärare har gett sig in för att antingen skydda elever eller när det handlar om att man har haft en våldsam situation i klassrummet så har man upplevt att lagen är otydlig. Och det måste vi ju ta med oss. Där har vi en liggande utredning som pekar på behovet av att tydliggöra. Men det kan mycket väl vara så att det snarare handlar om att förtydliga information till skolor och lärare. Det är i dagsläget inte säkert att det blir ett förtydligande i Skollagen, säger Gustav Fridolin.


”Lagen är tydlig, inget barn ska utsättas för kränkning eller våld. Men nu ska vi se över hur vi kan förtydliga gränsdragningar” säger Gustav Fridolin. Foto: Linnea Bengtsson

Är det något som förvånar er i Barnombudsmannens årsrapport?
– Det här är ju inga nya frågor. Det faktum att det fortfarande idag kommer in många anmälningar, och att barn berättar om hur djupa spår det kan sätta, jag skulle inte säga att det förvånar. Men det gör att vi måste jobba extra hårt med de här frågorna helt enkelt. Skolan ska ju vara den tryggaste platsen och barn kan faktiskt inte undvika skolan. Vi måste arbeta för att skolan ska vara ett positivt ställe för alla där man känner sig trygg och där man kan utvecklas som person. Så därför tar vi verkligen det här på allvar, säger Åsa Regnér.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *