Läraren som hjälper dig med läxläsningen

Claes Rehn från Lillboskolan i Ovanåker kommunHär är läraren som kan hjälpa dig med läxläsningen. Claes Rehn har under flera år samlat tips på webblänkar som underlättar läxorna för hans egna elever. Och sidan med hans läxtips är tillgänglig för vem som helst.

I nästa nummer av Föräldrakraft kommer en stor genomgång av läxhjälp på internet. I samband med det har vi pratat med läraren Claes Rehn på Lillboskolan i Ovanåkers kommun. Claes har tillsammans med sina kollegor på skolan skapat en webbsida med bra och användbara länkar i ämnet. Länkar som de anser vara lämpliga från förskoleklass till och med årskurs 6 men som naturligtvis kan användas av alla som behöver.

Claes Rehn, som har arbetat som fritidspedagog och lärare sedan 1979, har under årens lopp samlat på sig webbsidor som har varit användbara för de elever han har haft. När det har passat ihop med veckans läxa har han ibland skickat hem en länk via mejl till elever och föräldrar. Genom att skapa webbsidan så kan alla få tillgång till länktipsen i samband med olika ämnen som är aktuella. Alla, skolans personal, föräldrar och elever, har på det här sättet enkel åtkomst till samma information.

Det finns även en sida som mer riktar sig till föräldrar med information om bland annat arbetsplan mot mobbning, likabehandlingsplan, ordningsregler, läroplan etcetera.

Claes Rehn berättar vidare att de på skolan har ett mycket lättarbetat program för hemsidan och att arbetet med att skapa själva sidan bara tog några timmar och varje uppdatering bara tar några minuter.

Men hur har då skolarbetet förbättrats på grund av det här?
– Eleverna har ett ”veckans mål” som de tränar själva under veckan. Då är det bra med webbsidor där träningen är organiserad, missförstånd kan rättas till och man kan nöta in saker som behöver repeteras om och om igen. Många gånger känns det också lättare för eleverna att rättas av datorn än av en person, säger Claes Rehn.
Just nu är det flera elever som använder gratisprogrammet Fonetiska alfabetet, från www.wartoft.nu. Där kan man ladda hem programmet för att träna ljudskrift i engelskan. Det är mycket lättare när man kan sitta och, i sin egen takt, få höra hur det olika tecknen låter.

Vad är då framtidsplanerna för länksidan? Claes Rehn berättar att skolan har tänkt att länksidan ska bli en ”bank” med bra sidor som tips för lärarna.
– Den lärare som nyss har jobbat med t.ex. vikingatiden har säkert hittat några bra sidor att använda. Om vi lägger in dem på vår länksida, så bygger vi ju tillsammans upp en ”bank” med bra websidor, säger han.

Nästa steg är att att alla lärare på skolan ska lära sig hur de själva kan lägga in länkar på sidan.

Här är adressen till webbsidan
http://www.ovanaker.se/utbildning/grundskolor/lillboskolan/lanktipsochlaxhjalp.4.162cf6e911ca798fa8e80001540.html

Läs mer om läxhjälp och annat pedagogiskt stöd i nummer 2, 2009 av Föräldrakraft, som utkommer den 19 mars.