Lars Lööw: Det behövs mer kunskap om yrket personlig assistent

Många gläds åt att Lars Lööw fått ansvaret för regeringens översyn av yrket personlig assistent. Med ett förflutet som ordförande för Handikappförbunden och som Handikappombudsman ses han som ”rätt person på rätt uppdrag”.

Men själv räknar inte Lars Lööw med att hans översyn påverkar den stora LSS-utredningen.

 

Varför tror du att du fick uppdraget?
– Det är nog en kombination av att jag har kunskaper om hur personlig assistans fungerar och att jag erfarenhet av att sätta mig in i komplexa system.

– Jag hade inte sett pressmeddelandet i somras om att utredningsdirektiven, så på så vis var det en överraskning. Men det handlar om frågor som varit aktuella sedan LSS kom i början av 90-talet så det är inte förvånande att man behöver titta på det.

Du har fått massor av grattishälsningar på sociala medier…
– En del tror att jag fått nytt jobb, men så är det inte. Det är ett uppdrag utöver mitt arbete [som generaldirektör på Svenska ESF-rådet]. Jag ska leda ett arbete där jag kommer att ha ett par personer som arbetar heltid.

– Kopplat till det kommer vi att ha experter och referensgrupper. För mig är det självklart att de direkt berörda som arbetsgivare, fackliga organisationer och människor som har personlig assistans och deras företrädare är med.

Förväntningarna på dig är stora, inte minst från funktionshinderrörelsen.
– Ja, så är det ju. Det är viktiga frågeställningar, men samtidigt ett ganska begränsat uppdrag. Det handlar om en kartläggning, inte om att föreslå förändringar i LSS eller i arbetsrätten. Det kan det bli ett nästa steg, men nu handlar det om att skaffa kunskap.

Det låter klokt att börja med en bra kartläggning?
– Det är högst relevant att få mer kunskap om läget. Idag har vi inget tydligt problem som söker sin lösning. Men i kartläggningen kan det dyka upp problemställningar som vi kan formulera.

Föräldrar och anhöriga som assistenter är en kontroversiell fråga i den pågående LSS-utredningen. Kommer det in i din kartläggning?
– Ja, det kommer in och jag kommer att ha kontakt med LSS-utredningen. Det blir viktigt för mig att ha koll på vad som händer med LSS-utredningen. Däremot kommer vi inte att ha någon betydelse för LSS-utredningen eftersom den blir klar redan i vinter och vår kartläggning ett år senare.

Vad tycker du personligen om utvecklingen vad gäller LSS?
– Jag har sagt i andra sammanhang, innan jag tillträdde mitt nuvarande jobb, att det behövs ett samlat grepp på hela funktionshinderpolitiken. Det behövs en ”ny handikapputredning” och då får LSS sättas in i det sammanhanget. Men det är inte min roll att arbeta för det idag.

Vad tänker du om utvecklingen för personlig assistans?
– I relation till ambitionerna med lagen har en mängd frågor försvunnit – bakgrunden till lagen är inte riktigt relevant för tillämpningen idag och det är oroande. Det är därför det vore bra att sätta in LSS i ett sammanhang igen.

Slutligen – blir det svårt att leva upp till förväntningarna kring assistens-utredningen?
– Jag hoppas att förväntningarna är i relation till uppdraget. Det första vi nu gör är att tydligt definiera vad vi ska göra, sedan behöver vi snabbt få till samtal med berörda. Det är väldigt viktiga frågor, om att se till att assistans fungerar på bästa sätt för alla inblandade. Det är viktigt med ett bra underlag för att fatta kloka beslut i framtiden.

 

Mera fakta om ”Översyn av yrket personlig assistent”

Syftet är att undersöka hur personliga assistenters villkor ser ut i såväl kommunal som privat verksamhet samt i brukarkooperativ och hos assistansberättigade som anställer sina egna assistenter. Översynen ska vara klar den 15 januari 2020.

Utredaren ska bland annat

* belysa möjligheter till introduktion, information och fortbildningsinsatser och vid behov föreslå åtgärder som leder till förbättringar.

* undersöka arbetsförhållandena, inklusive arbetsledningsansvaret, samt redovisa om det finns skillnader mellan privata anordnare, kommuner, brukarkooperativ och assistansberättigade som själva anställer sina assistenter,

* undersöka vilka arbetsuppgifter som kan ingå i yrket och hur behoven av kompetens tillgodoses i dag,

* föreslå åtgärder för att goda arbetsförhållanden för personliga assistenter säkras samtidigt som den assistansberättigades självbestämmanderätt och integritet respekteras.

Källa: Regeringens pressmeddelande.

Läs utredningsdirektivet på regeringens webbplats

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *