Lars Lööw: Därför kan arbetsmarknadsstöden bli bättre 2024

Arbetsförmedlingen får mindre pengar 2024 för insatser till personer med funktionsnedsättning.
Ändå förväntar sig regeringen att myndigheten får mer gjort.
– Det är klart att vi kan jobba smartare och effektivare, säger Lars Lööw, vikarierande generaldirektör.

Budgetpropositionen fick funktionsrättskritik

Budgetpropositionen fick omedelbart hård kritik av funktionsrättsrörelsen. ”Obegripligt” sa Funktionsrätt Sverige om nyheten att Arbetsförmedlingen går miste om miljarder.

Men trots detta tror Lars Lööw på en positiv utveckling för Arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning.

UPPDATERING: Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) svarar i videon nedan på HejaOlikas frågor om Arbetsförmedlingen och Samhall den 8 november 2023. Läs även artikeln Regeringen planerar översyn av Samhall 2024

 

1 miljard flyttas till Samhall

Den konkreta förändring i budgetpropositionen för 2024 är att regeringen flyttar 1 miljard kronor från Arbetsförmedlingens anslag på funktionshinderområdet (anslag 1.4) till Samhall.

Varför får Samhall en hel miljard från Arbetsförmedlingens anslag? Det behövs krafttag kring Samhall. Dels har Riksrevisionen kritiserat Samhall i en granskning, dels har Samhall ekonomiska problem. I budgetpropositionen aviserar regeringen också en översyn av Samhall, även om det inte framgår när eller av vem det ska göras.

Hur många personer med funktionsnedsättning får särskilda insatser på arbetsmarknaden?

Tabellen nedan visar att antalet personer som får arbetsmarknadsinsats ökar från 84 500 år 2023 till 88 100 år 2024. Hos Samhall minskar dock antalet sysselsatta, samtidigt som det statliga bolaget får en miljard kronor mer i anslag från staten.

Omfattning av arbetsmarknadsstöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga  Antalet personer per månad och utgifter per år. Ur budgetpropositionen för 2024.
År202120222023 (beräknat)202420252026
Antal personer85 80084 50084 50088 10088 40088 800
varav Samhall AB22 90022 70023 00022 80022 80022 800
Utgifter (miljoner kr)19 20518 90819 19820 80620 88320 985
varav Samhall AB6 5946 6266 6267 6147 6147 614

 

LÄS ÄVEN:
En perfekt chans att skapa en rättvis arbetsmarknad

”Klokt att låta pengarna göra nytta”

Vad betyder det att ni förlorar en miljard från funktionshinderområdet?
– I praktiken inte så mycket, säger Lars Lööw. Vi har länge sagt att vi ändå inte har resurser att använda den miljarden. Under lång tid har vi inte haft förmåga att använda alla pengarna som finns för insatser till personer med funktionsnedsättningar, till exempel lönebidrag, SIUS och även Steg till arbete som dragit igång nu i september. Det är frustrerande.

– Vi har i budgetunderlag och prognoser aviserat att det blir pengar över, och då är det klokt att låta pengarna göra nytta någon annanstans just nu.

Skulle inte Arbetsförmedlingen få mer förvaltningsanslag [till administrationen, för att kunna utnyttja lönebidrag etcetera i större utsträckning]?
– Nej, vi får mindre pengar i förvaltningsanslag. Det var tidigare aviserat att skulle få 400 miljoner mindre, nu får vi ”bara” 250 miljoner mindre.

Ökad effektivitet – fler får stöd

Hur går det då med förhoppningarna om att lönebidrag och SIUS ska kunna användas mer?
– Vi hoppas på det ändå. Det regeringen vill är att vi ska öka vår effektivitet, att vi ska bli smartare, billigare och bättre. Och då får vi lägga fokus på det.

– I år har vi ökat effektiviteten när det gäller insatser till personer med funktionsnedsättning, och just nu klarar vi våra mål. Men vi behöver bli ännu bättre, bli snabbare i att identifiera behov och fatta beslut om insatser. Även om vi gjort förbättringar de senaste två åren behöver vi fortsätta med utvecklingsarbetet.

Kan du ge exempel på framsteg som har gjorts?
– Den förstärkta kartläggningen, den fördjupade bedömningen, gör vi nu på ett mer enhetligt och bättre sätt. Det har ökar både rättssäkerhet och snabbhet. Vi behöver fortsätta att göra det ännu bättre.

Hur mycket lönebidrag och andra stöd blir det 2024 jämfört med 2023?
– Det är något vi nu måste bestämma i vår verksamhetsplanering. Avvägningarna mellan olika saker vi ska göra är i slutändan ett beslut för vår styrelse. Nu har vi fått budgetpropositionen, och nu sätter vi igång med att ställa den i relation till de behov vi ser.

Steg till arbete har startat

Att Arbetsförmedlingen ligger i nivå med planen, vad betyder det? Får fler personer stöd nu än för ett år sedan?
– Vi ligger bättre till än tidigare. Vi har haft svårt att nå upp till våra egna mål, men just nu klarar vi det. Det är ett steg framåt. Nu får vi dessutom ett nytt redskap, med Steg till arbete.

– Steg till arbete har precis börjat, det startade i måndags. Budgetpropositionen hotar inte den satsningen, det är överprövningen av upphandlingen som varit utmaningen för oss där. Nu är vi igång.

Regeringens pressmeddelande talar om att det ska bli färre deltagare i matchningstjänster, hur påverkar det?
– Våra pengar är uppdelade i flera påsar. Lönebidrag och Steg till arbete är en annan påse än de pengar som påverkar matchningstjänsten Rusta och matcha, och som regeringen säger ska ha lägre volymer.

Är Steg till arbete det allra viktigaste verktyget nu?
– Njae, det är ett jätteviktigt verktyg men fortfarande är lönebidrag, SIUS och även anvisningar till ordinarie utbildning också jätteviktiga.

– Det går inte att rangordna verktygen på det sättet, utan vi behöver ha en mängd verktyg, för att kunna hjälpa människor att stegvis förflytta sig mot en anställning.

Så ska fler få lönebidrag

Hur är utvecklingen för lönebidrag?
– Vi lyckas fatta fler beslut än vi gjort de senaste åren, identifierar fler personer som behöver det. Men regeringen tycker att det borde finnas utrymme för ännu fler lönebidrag, och jag delar den uppfattningen.

– Vi måste hitta vägar fram för att bli ännu effektivare på det området. Men lönebidraget är helt avhängigt att det finns arbetsgivare som är beredda att rekrytera. Det är inget vi bara kan bestämma. Det kräver långsiktigt och aktivt arbete för att arbetsgivare ska vara beredda att rekrytera en person som hamnat utanför det ordinarie mönstret.

– Vi räknar med en positiv utveckling för detta även 2024, men det finns många förväntningar, inte bara inom funktionshinderområdet, som detta måste vägas mot.

– I grunden är det regeringen som styr. Nu har vi fått en budgetproposition, men styrningen blir mer detaljerad i vårt regleringsbrev och det får vi inte förrän i december.

Hur många har subventionerade anställningar?

Tabellen nedan visar att antalet personer som har subventionerade anställningar åren 2020–2022, samt fördelningen mellan män och kvinnor. År 2022 hade 25 300 personer subventionerade anställningar, varav 41 procent var kvinnor och resten män.

Subventionerade anställningar för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Ur budgetpropositionen för 2024.
AnställningssubventionTotalt antal 2020Andel kvinnor 2020 procentTotalt antal 2021Andel kvinnor 2021 procentTotalt antal 2022Andel kvinnor 2022 procent
Lönebidrag för anställning24 5004024 6004125 30041
Lönebidrag för trygghet i anställning33 1004131 3004129 60041
Lönebidrag för utveckling i anställning11 300419 600409 60040
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare1 800311 600311 50032
Totalt ovanstående70 7004067 1004066 00040
Skyddat arbete hos Samhall AB20 4004420 6004420 30044
Totalt91 1004187 7004186 30041

Hur många får stöd av SIUS-konsulent, arbetshjälpmedel och personligt biträde?

Tabellen nedan visar utvecklingen åren 2020–2022, i antal personer samt fördelning mellan män och kvinnor. Stöd av SIUS har ökat, medan stöd av personliga biträde har minskat. 

SIUS och andra insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Ur budgetpropositionen för 2024.
År202020212022
Bidrag till personligt biträde6 1005 9005 400
varav kvinnor2 7002 6002 400
varav män3 5003 3003 000
Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen3 0003 0003 400
varav kvinnor1 7001 7002 000
varav män1 3001 3001 400
Bidrag till start av näringsverksamhet300300200
varav kvinnor200200100
varav män100100100
SIUS, Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd8 0009 30011 700
varav kvinnor3 3003 9005 000
varav män4 6005 3006 700

 

Dialog med andra aktörer är avgörande

Är det möjligt att jobba smartare, få mer gjort, med mindre pengar? Hur svår är den uppgiften?
– Det är klart att vi kan hitta vägar att jobba effektivare och smartare. Men hur snabbt vi kan se effekter av det får vi se. Det är komplext att få ihop helheten, det har alltid varit en jättekomplex uppgift för Arbetsförmedlingen.

Vad avgör om det lyckas?
– Det handlar om ledning och styrning, engagerade medarbetare, men också en god dialog med alla andra som är berörda. Det kräver en god dialog med arbetsmarknadens parter, kommunerna, ideell sektor och andra myndigheter.

Viktigt att översynen av Samhall ser helheten

Funktionsrättsrörelsen är kritisk. Till exempel kallas det obegripligt att man tar bort två miljarder. Vad är svaret till dem?
– Vi ska göra allt vi kan för absolut bästa möjliga resultat med de förutsättningar vi har. Jag hoppas att Funktionsrätt Sverige engagerar sig ordentligt i en dialog om den aviserade översynen av Samhall, och vad det kan betyda i förhållande till andra program och insatser till personer med funktionsnedsättning, och se om det finns andra vägar fram för att öka möjligheterna för både arbetsgivare och arbetstagare att lyckas ännu bättre i framtiden.

Vilka förhoppningar har du kring översynen av Samhall?
– Att den blir bredare än bara bolagets förutsättningar. Översynen av Samhall behöver sättas i ett sammanhang, med hela strukturen för insatser till personer med funktionsnedsättning, säger Lars Lööw.

LÄS ÄVEN:
Arbetsmarknad och funktionsnedsättning – 2023 års siffror
Arbetsmarknadsstöd vid funktionsnedsättning 2023

Lars Lööw utsågs till vikarierande generaldirektör i augusti 2023

Lars Lööw tog över som vikarierande generaldirektör för Arbetsförmedlingen, sedan regeringen den 30 augusti 2023 utsåg den föregående chefen, Maria Mindhammar, till generaldirektör för Migrationsverket.

Funktionsrätt Sverige var snabba med att kommentera ”ommöbleringen” på Arbetsförmedlingen, genom att ställa krav på bättre stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning.

– Idag tar det i genomsnitt nästan ett år för att få den kod som ger tillgång till särskilda insatser för vår målgrupp, exempelvis arbetshjälpmedel. Det är ingen effektiv arbetsmarknadspolitik. Att åtgärda detta missförhållande bör vara högsta prioritet för Arbetsförmedlingens arbete framöver, sa Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Lars Lööw har sedan 2020 varit överdirektör för Arbetsförmedlingen, den näst högsta chefspositionen.

Han är en av de toppchefer inom staten som har mest erfarenhet av funktionshinderfrågor.

Tidigare i år, den 1 mars 2023, presenterade han utredningen om ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans, en utredning som fått mycket lovord från funktionsrättsrörelsen. 2018 utredde han yrket personlig assistent.

Tidigare han varit bland annat jurist inom FUB, ordförande för Handikappförbunden (numera: Funktionsrätt Sverige) samt Handikappombudsman, HO. Vidare har han haft ett toppjobb inom Samhall och därefter dragit igång företaget Peritos Ungdomsrekrytering som anställer unga från anpassade skolan (särskolan).

Under sommaren 2023 gjorde HejaOlika denna intervju:
Lars Lööw: En perfekt chans att skapa en rättvis arbetsmarknad

Lars Lööw konstaterade i intervjun att ”alla är överens om att vi behöver hitta vägar för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden”.

– Regeringen behöver agera för att se över den övergripande strukturen. Kanske tillsätter man en utredning eller skickar uppdrag till oss på Arbetsförmedlingen och till Samhall, sa Lars Lööw med anledning av Riksrevisionens kritiska granskning av Samhall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *