Så vill Lars Lööw göra den personliga assistansen hållbar igen

Utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistans kommer att lägga förslag som förenklar hur rätten till personlig assistans beräknas.

Två alternativ är aktuella i utredningen

Lars Lööw, som leder utredningen ”Statligt huvudmannaskap för personlig assistans”, uppgav på IfA:s debattforum den 6 maj att utredningen tittar på två olika alternativ för beräkning av ”nedre gränsen”. Det ingår i utredningens uppdrag att föreslå en nedre gräns eller en kvalifikation.

När utredningen blir klar senast 1 mars 2023 hoppas Lars Lööw kunna föreslå en förenklad bedömning av tidsgränsen för när en person får rätt till personlig assistans.

– En enklare kvalifikation för assistans skapar stabilitet och långsiktighet. Jag ser en massa fördelar med att kunna lösa en del utmaningar som finns inom systemet i övrigt, sa Lars Lööw med koppling till riksdagsmajoritetens uppmaning om tilläggsdirektiv för att göra samtliga grundläggande behov assistansberättigade i sin helhet.

– Jag bedömer att en del av det som riksdagen vill ha utrett kan lösas genom det alternativ som utredningen just nu lutar mest åt.

Lena Hallengren om att räkna grundläggande behov i sin helhet

Socialminister Lena Hallengren har sagt nej till riksdagsmajoriteten tillkännagivande om tilläggsdirektiv om att räkna grundläggande behov i sin helhet.

I en intervju med HejaOlika den 4 maj 2022 avfärdade hon kravet som oseriöst, eftersom hon anser att ingen vet hur många som skulle beröras och vad det skulle kosta. Nedan finns ett utdrag ur intervjun med både Lena Hallengren och Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

LENA HALLENGRENS DEBATT MED PIA STEENSLAND 26 APRIL 2022:
Nej till riksdagens krav om grundläggande behov

Idag gör kommunerna på olika sätt

Huvudmannaskapsutredningen kommer alltså att föreslå lösningar på betydligt mer än bara frågan hur assistans ska organiseras med staten som ensam huvudman. Det behövs en ny kvalifikation eller nedre gräns för personer som idag har kommunalt beslutad assistans.

– Många har sett det som relativt enkelt att hitta ett genomsnitt för hur kommunerna hanterar den nedre gränsen, och sedan föra in den gränsen i det statliga regelverket. Men det ser olika ut mellan kommunerna, alla har inte en nedre gräns utan gör ibland helhetsbedömningar. Just nu gör vi en enkät hos kommunerna för att få en bättre bild, säger Lars Lööw.

Regelbundet behov + helhetsbedömning

Lars Lööws presentation på IfA:s konferens tyder på att utredningen inte kommer att föreslå något ”kommunsnitt” i första hand. Utredningen lutar mot ett annat alternativ för bedömning av rätten till assistans. Ett alternativ som påminner om riksdagens tillkännagivande om beräkna grundläggande behov i sin helhet.

En utgångspunkt för denna modell är att personen måste ha behov av regelbundet stöd i något av de grundläggande behoven, men att det sedan görs en helhetsbedömning.

Lars Lööw ser stora fördelar

– Man ska ha ett regelbundet, eller dagligt, behov av stöd baserat på något av de grundläggande behoven, men det är inte en 20-timmars eller 8-timmars gräns för kvalifikation. Jag kan se stora fördelar med denna väg, det löser en del av de frågor som socialutskottet diskuterat och beslutat tillkännage regeringen med önskemål om tilläggsdirektiv, sa Lars Lööw.

Mycket arbete återstår – förslagen kan ändras

Lars Lööw betonade att det återstår mycket utredningsarbete och att förslagen kan ändras under arbetets gång. ”Det är inte färdigt förrän det är färdig”, sa han.

Detta är dock de viktigaste uppgifterna för utredningen ”Statligt huvudmannaskap för personlig assistans” (länk till utredningens direktiv):

  • Analysera och lämna förslag på hur insatsen personlig assistans kan organiseras i ett statligt huvudmannaskap.
  • Lämna förslag om organisering, nedre gräns, medfinansiering, överföring av kommunala beslut och uppföljning.
  • Syftet är att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för en insats av god kvalitet och som präglas av hög rättssäkerhet och möjligheter till uppföljning och kontroll.
  • Utredningen ska vara klar 1 mars 2023.

LÄS ÄVEN:
Kommunalt huvudmannaskap är inget alternativ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.