”Lars Ohly måste avgå – han raserar funkisrörelsen”

”Lars Ohly är på väg att rasera Funktionsrätt Sverige”, skriver HSO Norrbotten som nu öppet kräver hans avgång.
I en kommentar till HejaOlika säger Lars Ohly att han kommer att acceptera majoritetens beslut på extrakongressen i januari.

HSO Norrbotten är en samarbetsorganisation för 19 000 medlemmar i 39 föreningar.

”Sedan det framkommit att Lars Ohly har trakasserat en ung kvinna så har vi som jobbar med funktionsfrågorna dagligen och lokalt inget förtroende för honom”, skriver HSO Norrbotten.

I uttalandet beskriver HSO Norrbotten att man har medlemmar som också utsätts för olika former av kränkande trakasserier, något man dagligen kämpar för att förhindra. ”Grunden för allt vårt arbete är mänskliga rättigheter och vi har nolltolerans mot diskriminering”, heter det i uttalandet.

HSO Norrbotten skriver vidare att Lars Ohly ”starkt driver frågan att han ska sitta kvar” som ordförande för Funktionsrätt Sverige, där HSO Norrbotten ingår.

”Detta är ett hån mot hela #Metoo-rörelsen”, skriver organisationen.

HSO Norrbotten ser det som helt nödvändigt att Lars Ohly avgår:

”På kommande extrakongress har han styrt att ingen punkt på dagordningen skall hantera förtroendet för förbundsordföranden, utan man skall diskutera framtidsfrågor. Vår slutsats är att Lars Ohly är på väg att rasera den centrala funktionsrörelsen, Funktionsrätt Sverige. Under denna korta tid som förbundsordförande har han redan visat att han styr organisationen med järnhand som inte gagnar våra viktiga funktionspolitiska frågor”, skriver organisationen.

I en kommentar till HejaOlika uppger Lars Ohly att han sitter kvar ”till dess en ny ordförande eventuellt väljs”.

– Det är kongressen som både ska diskutera och besluta om framtiden för vår organisation och vilka som ska företräda organisationen. I tider när organisationen skakas om är det viktigt att hålla på interndemokratin och stadgarna. Medlemsförbunden har makten i Funktionsrätt Sverige och så ska det förbli.

– På extrakongressen kommer självklart både framtiden för vår rörelse och förtroendet för mig att diskuteras, skriver Lars Ohly i ett mejl.

Vad är din kommentar till anklagelserna om att du styr med järnhand och att du starkt driver frågan att sitta kvar?

– Jag och styrelsen har varit överens om att demokratin och stadgarna är det viktigaste att hålla sig till i tider av oro. Jag kommer självklart att acceptera och respektera majoritetens beslut, oavsett vad det blir. Det hoppas jag att alla är beredda att göra.

Anser du personligen att du kan fortsätta som ordförande och vara trovärdig i kampen mot kränkningar, med tanke på det övertramp som du själv har berättat om?

– Att göra fel och dra lärdom av det är en bra grund för alla människor som vill arbeta för ett bättre samhälle. Men det är som sagt de demokratiska besluten som avgör vilka som ska leda organisationen, inte jag eller enskilda styrelseledamöter, säger Lars Ohly.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.