Låt BUP vara öppet för alla barn och unga

Låt BUP fortsätta vara öppet för alla, uppmanar Rädda Barnen i ett yttrande över den statliga utredningen om ”Nationell psykatrisamordning”.

Det vore olyckligt om det i framtiden krävs remiss för att vända sig till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, anser Rädda Barnen.

– Utredningen ”Nationell psykiatrisamordning” vill se ett framtida BUP som är en renodlad specialistverksamhet, vilket kan tolkas som att man inte ska kunna söka dit direkt. En sådan utveckling är olycklig, skriver Rädda Barnen i sitt yttrande.
Organisationen är däremot positiv till förslagen om en ny ”Barn- och familjehälsa” respektive ”Ungdomshälsa”, som utredningen beskriver.

– Modellen innebär en kraftigt utbyggd primärvård, där många samhällsfunktioner samverkar, så att problemen kan fångas upp tidigt. Ett sådant arbetssätt kan avlasta BUP, och frigöra resurser för att fokusera mer på de mest utsatta barnen. Men för att det ska fungera behövs bred kompetens i barnpsykologi och psykosocialt arbete med barn hos dem som arbetar i primärvården, menar Rädda Barnen.

Rädda Barnen lyfter även fram några grupper som man anser riskerar att glömmas bort. Det gäller bland annat barn som upplevt våld i sina familjer, asylsökande barn och barn till psyktiskt sjuka föräldra.e

Rädda Barnen påpekar också att socialtjänsten behöver få förstärkning med barnpsykiatrisk kompetens och förbättra sina metoder för att tala direkt med barn.

Läs mer på Rädda Barnens webb