Låt ditt liv bli en del av kulturarvet

Ett i högsta grad levande projekt pågår just nu på Nordiska museet. Under 2012 samlas texter och fotografier in från personer med funktionsnedsättning och anhöriga. Syftet är att öka kunskapen om vardagslivet för människor i Sverige.

– Med din berättelse är du med och gör skillnad. När du förmedlar dina erfarenheter till oss, hjälper du Nordiska museet att sprida kunskap om samtiden. Dessutom bevaras berättelserna för framtiden, säger Diana Chafik, en av initiativtagarna till projektet.

Projektet Livsbild finansieras av Allmänna arvsfonden och förutom Nordiska museet är även Handikapphistoriska föreningen delaktig i arbetet.

Allt material sparas i Nordiska museets arkiv, och den som vill kan också lägga ut sin berättelse på webbsidan. Där för övrigt kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths (M) samt förre socialministern Bengt Lindqvists (S) livsberättelser finns att läsa.

Man kan skriva, tala eller teckna in sin berättelse. Det tecknade och talade kommer att översättas till skriven svenska. Det går även bra att bifoga videofiler, ljudfiler och bilder. Samma tillgänglighet gäller när man tar del av berättelserna på internet.

Alla texter blir genomlästa av Nordiska museet innan publicering och sådant som lämnar ut andra personer tas bort.

– Det är viktigt att synliggöra personer med funktionsnedsättningars livsvillkor och få in det i historien. Vi samlar också in föreningarnas historia, säger Diana Chafik.