Lättare att få service på flygplatser

Alla flygplatser inom EU ska ha tydliga mötesplatser för service för funktionshindrade. Nu inför EU en gemensam standard för alla medlemsländer som ska förenkla för passagerare med funktionsnedsättningar.

EU-förordningen kallas PRM (Persons with reduced mobility) och omfattar personer med alla sorters funktionsnedsättningar, både fysiska och psykiska hinder. Ensamåkande barn omfattas inte av servicen, dock kan man få servicen om man är ensamåkande barn med funktionshinder.

Förordningen trädde i kraft den 26 juli i år, men inte inneburit några stora förändringar på svenska flygplatser.

– PRM påverkar svenska flygplatser i mindre grad. Vi har redan arbetat med service och tillgänglighet för funktionshindrade sedan tidigare. Det nya är att vi nu har tydliga ”pick up-points”, alltså mötesplatser vid alla entréer, busstationer och parkeringsplatser, berättar Gunnar Salomonsson, stf chef för passagerarservice.

Vid de mötesplatser som inte är bemannade finns knappar som brukaren kan använda för att få kontakt med servicepersonal.

Positivt med det nya fördraget är att man får ett enhetligt bemötande på alla flygplatser inom EU och inte behöver oroa sig för standarden. Något som borde förenkla resandet för personer med funktionsnedsättningar.

Luftfartsverkets hemsida: www.lfv.se