Nyheter

Lättare att få service på flygplatser


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Alla flygplatser inom EU ska ha tydliga mötesplatser för service för funktionshindrade. Nu inför EU en gemensam standard för alla medlemsländer som ska förenkla för passagerare med
funktionsnedsättningar.

Alla flygplatser inom EU ska ha tydliga mötesplatser för service för funktionshindrade. Nu inför EU en gemensam standard för alla medlemsländer som ska förenkla för passagerare med funktionsnedsättningar.

EU-förordningen kallas PRM (Persons with reduced mobility) och omfattar personer med alla sorters funktionsnedsättningar, både fysiska och psykiska hinder. Ensamåkande barn omfattas inte av servicen, dock kan man få servicen om man är ensamåkande barn med funktionshinder.

Förordningen trädde i kraft den 26 juli i år, men inte inneburit några stora förändringar på svenska flygplatser.

– PRM påverkar svenska flygplatser i mindre grad. Vi har redan arbetat med service och tillgänglighet för funktionshindrade sedan tidigare. Det nya är att vi nu har tydliga ”pick up-points”, alltså mötesplatser vid alla entréer, busstationer och parkeringsplatser, berättar Gunnar Salomonsson, stf chef för passagerarservice.

Vid de mötesplatser som inte är bemannade finns knappar som brukaren kan använda för att få kontakt med servicepersonal.

Positivt med det nya fördraget är att man får ett enhetligt bemötande på alla flygplatser inom EU och inte behöver oroa sig för standarden. Något som borde förenkla resandet för personer med funktionsnedsättningar.

Luftfartsverkets hemsida: www.lfv.se

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Mini Crosser X