Läxhjälp garanteras på 144 Stockholmsskolor

Stockholms stad inför en läxhjälpsgaranti i kommunens 144 skolor från och med nästa år.
– Vi vill gå före och se vilket resultat detta ger, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Exakt vad läxhjälp innebär och hur det ska garanteras är inte spikat. Tjänstemännen inom skolförvaltningen slipar just nu på ordalydelsen i verksamhetsplanen för 2013.

Men politikerna har redan utlovat en garanti.
– Vi vill säkerställa att skolorna arbetar strukturerat med barn som riskerar att inte uppnå målen. Det är viktigt att vi förtydligar vilka rättigheter och skyldigheter som finns och vi riktar oss i hög utsträckning till föräldrarna, säger Lotta Edholm.

Det är oklart om garantin egentligen innebär något större åtagande än den skyldighet alla skolor har att stödja elever som behöver extra hjälp.
– I praktiken har vi redan mycket läxhjälp i våra skolor, men det är viktigt att föräldrar vet om att man alltid har rätt till läxhjälp om eleven riskerar att inte uppnå målen.

– Eleverna ska inte heller kunna säga till sina föräldrar att det inte finns läxhjälp bara för att de vill slippa jobba. Nu ska vi ge föräldrarna stöd att stötta sina barn, säger Lotta Edholm.

Men hur stora resurser som ska satsas på just läxhjälp är oklart.
– Jag tror att det kommer att kosta lite mer eftersom vi nu ställer högra krav på att läxhjälpen ska organiseras ordentligt, säger Edholm.

Den ”absoluta garantin” gäller bara inom kommunens egna skolor, inte friskolorna, och sträcker sig bara till nivån godkänt.
– Läxhjälp är också ett föräldraansvar, anser Lotta Edholm. Som förälder måste man ta reda på vad barnet jobbar med på skolan och hjälpa till så gott det går. Det är skolans uppgift att se till att föräldrarna får bra information

Bakgrunden till beslutet är att skillnaderna mellan Stockholms grundskolors resultat har ökat oroväckande.
– Det är framförallt skolor i utsatta områden med många nyanlända elever som resultaten har blivit sämre. Vi har en högre andel nyanlända och dessutom är de som kommer till Sverige nu ofta äldre än tidigare. Som sjuåring har man alla förutsättningar att lyckas i skolan, men om man kommer som 14-åring är det svårare.

Läxhjälpsgarantin lanseras dagarna efter nyheten om att Stockholm skär ned det särskilda stödet till de elever som behöver allra mest hjälp med hela 25 procent under tre månader.
– Kostnaderna har exploderat på ett sätt som vi inte förutsåg när budgeten las. Nu måste vi lägga om systemet för att det inte ska hända igen, säger Lotta Edholm.

Enligt henne beror pengabristen på att den aktuella gruppen elever får extrastödet finansierat genom ett system som är gemensamt för hela länet – men där vissa kommuner åker snålskjuts.
– Om systemet ska hålla i framtiden måste andra kommuner betala mycket mer, säger Lotta Edholm.

Ett par hundra elever berörs av nedskärningen inom Stockholms stad. Tjänstemän inom Stockholms skolförvaltning arbetar nu fram ett förslag till ny finansiering av det särskilda stödet.