Ledande politiker mötte oroliga anhöriga

Årets anhörigriksdag inleddes på tisdagen i Varberg. Thomas Kylander från Göteborg kunde som nyvald ordförande för Anhörigas riksförbund välkomna runt 700 deltagare till ett tvådagars program välfyllt med föreläsningar och seminarier.

Den första dagen avslutades under rubriken ”Illavarslande tecken – Vad händer framåt”, där forskaren Barbro Lewin gav sin syn på hur LSS-tanken håller på att urholkas, och där även ett par anhöriga bidrog med sina berättelser.

Också två av landets främsta politiker inom socialpolitiken medverkade: Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister och Lena Hallengren (S), vice ordförande i socialutskottet.

 

Foto
Thomas Kylander är ny förbundsordförande för Anhörigas riksförbund.

 

Mellan programpunkterna kan också deltagarna besöka ett 40-tal utställare, företag och organisationer med anknytning till ämnesområdet. 

Enligt socialstyrelsens uppskattning finns det runt 1,3 miljoner människor som på olika sätt är anhörigvårdare. Av dessa är 4600 anslutna till någon av Anhörigas Riksförbunds 65 lokalavdelningar  i landet.