Left is Right – Drömjobbet som blev verklighet

Nu blir de åsidosatta de eftertraktade. Konsult­företaget Left is Right anställer bara kompetenta personer med Asperger syndrom och har som vision att öppna ögonen hos företag.

Det var när Wiola Frankén Boman läste en artikel i tidningen Ögonblick som idén började se dagens ljus. Artikeln handlade om det danska konsultföretaget Specialisterne, som satsat på personer med diagnosen autism. Hon kontaktade vd:n för företaget.
– Vi har själva en 20-årig son med autism. Min fru blev så glad över idén och ville ta reda på om företaget hade några planer på att expandera och starta verksamhet även i Sverige. Det hade de tyvärr inte, säger Bengt-Åke Boman, system- och produktansvarig på företaget.

Istället började planerna på att starta ett liknande företag i Sverige gro hos makarna Boman och idag är Left is Right verklighet. Målet är inte att bli ett välgörenhetsföretag utan Left is Right är ett privat, vinstdrivande företag.
– Man kan välja att se på livet på två olika sätt. Antingen tittar man på vad människor inte kan, eller så väljer man att titta på det som individen är bra på. Alla är vi dåliga på en mängd saker och vi skulle lätt kunna skriva långa romaner om det vi inte kan. Men på Left is Right fokuserar vi på människors kompetens, säger Bengt-Åke Boman.

Han berättar att man på företaget bygger upp en majoritet av personer med samma funktionsnedsättning och att konsulterna på så sätt kan känna sig trygga och också har en stor förståelse för varandra.
– Här är det jag som är minoritet, skrattar Bengt-Åke. På Left is Right blir det enklare för våra konsulter att fungera på bästa sätt efter deras villkor. Till och med kafferasterna fungerar bra, eftersom det finns en förståelse.
Vd för företaget blev Olle Öberg, som kontaktades i uppstartandet av företaget. Först gjordes det på projekt inom Innova, en stiftelse som stödjer nya företag.
– Jag blev tillfrågad eftersom jag har erfarenhet av företagande inom bankvärlden och för att jag själv har en dotter som har Asperger syndrom. Hon är 21 år idag och har det ungefär lika kärvt som alla andra med liknande diagnoser. Hon kastas mellan olika praktikplatser och har inte fått ett fast arbete. Trots att hon är väldigt duktig på många saker, säger Olle Öberg.

Företaget har nästan bara fått positiva reaktioner från företag och privatpersoner. Bengt-Åke Boman menar att man lyckats bra med att öppna ögonen hos företagare och vänt konsulternas funktionsnedsättning till en fördel.
– Vi bestämde oss redan från början att vi skulle avgränsa oss till speciella områden. När vi anställer konsulter anställer vi inte vem som helst. Vi plockar fram de som är noggranna, har sinne för detaljer och gillar att arbeta med matematiska och språkliga arbetsuppgifter. Vi själva kommer från yrken med administrativ inriktning och har därför valt att inrikta oss på just den spetskompetensen, berättar Bengt-Åke Boman.

Men han menar att det finns stora möjligheter för andra att starta privatföretag med annan inriktning. Det finns många kompetenser som glöms bort hos personer med funktionsnedsättningar.
– Många personer med Asperger syndrom har hög iq, men många gånger får de arbeten som inte alls utnyttjar deras intelligens. Man kanske får stå och måla staket eller något annat monotont och icke utvecklande arbete. Det är ju slöseri med resurser. Det är det som stora företag nu upptäcker, att de kan ha riktig nytta av våra konsulter, säger Bengt-Åke Boman.

Flera stora företag har visat intresse, ett av dessa är Länsförsäkringar.
– Vi har fått oväntat mycket uppdrag, mycket mer än vi hade budgeterat för, vilket självklart är väldigt roligt. Åt Länsförsäkringar konverterar vi deras försäkringsvillkor, eftersom de precis ska byta system. Vi hjälper ett företag med översättning, vi digitaliserar en kommuns register och är i förhandlingar om att bygga ett nytt affärssystem åt ett stort kraftbolag. Detta och mycket annat är på gång. Än så länge får vi korta uppdrag, i framtiden är målet att vi ska få längre, fasta samarbeten med företag, berättar Olle Öberg.