Legas förlust kan bli en seger

Vad synd, David Lega, att du inte lyckades ta dig in i riksdagen. Men som den tävlingsmänniska du är ger du säkert inte upp efter en enda valrörelse.

Oavsett vilket parti man föredrar hade det varit uppfriskande med David Lega i riksdagen. Inte bara som historiens första rullstolsanvändare bland riksdagsledamöterna, utan lika mycket för sin förmåga att tänka annorlunda och vara pådrivande. (Nu blev det istället en politiker från Sverigedemokraterna som blev första riksdagsledamot i rullstol.)

Visst har David en rad kontroversiella åsikter, exempelvis om att en ny diskrimineringslag inte nödvändigtvis är bästa medlet mot bristande tillgänglighet. Det är en åsikt som förklarligt nog upprör många inom handikapprörelsen.

Men David Lega stod också bakom valrörelsens enda riktigt stora, viktiga förslag som konkret och direkt skulle förbättra situationen för personer med funktionsnedsättningar. Näm­li­gen förslaget om 10 000 nya jobb inom offentlig sektor, en idé som han lyfte upp på KD:s riksting. På så vis har David, utan riksdagsplats, redan påverkat politiken mer än många riksdagsledamöter. Nu måste hans partikamrater se till att förslaget förverkligas.

Det rådde brist på besked och konkreta förslag i valrörelsen. ”Nu gäller det att vinna valet, sen får vi se vad vi gör med skolan/tillgängligheten/jobben/assistansen”, var devisen alltför ofta.
Blir det sämre eller bättre för elever i behov av specialpedagogiskt stöd med det ena eller andra blocket? Det var det praktiskt taget omöjligt att reda ut före valet. Den nya skollagen kan användas för att dra ned stödet, den saken står dock klar, även om så inte är avsikten. Men inget av blocken gav något riktigt klart besked, så nu blir det viktigt att ha frågan under forsatt uppsikt.

Det blir också viktigt att följa upp utvecklingen när det gäller besparingar inom exempelvis personlig assistans. Kommer myndigheterna att fortsätta strama åt på bekostnad av de mest utsatta?

Nu är det dags för politikerna att rycka upp sig. Det räcker inte med att säga sig vara motståndare till neddragningar eller integritetskränkande utredningar (som inom personlig assistans).
Om nu alla är överens om att Försäkringskassan gör alltför snäva och restriktiva tolkningar är det hög tid att skriva propositioner och motioner som ändrar på detta. Det är ju därför som man valts in i riksdagen. +