Lekplatsen för alla

Att bygga en anpassad lekplats behöver inte kosta mer än en vanlig lekplats. Det som kostar är att anpassa en redan byggd lekplats så att den blir tillgänglig. Trots detta är det få lekplatser i Sverige som byggs tillgängliga från början.

– Vi arbetar med alla lekplatser i Stock­holm och målet är att alla lekplatser ska vara tillgängliga i framtiden. Utifrån min erfarenhet är det mycket billigare att tänka på tillgänglighet från början, trots att det kräver lite extra, berättar Christina Söderström-Lööf, parkplanerare på gatu- och fastighetskontoret i Stockholm.

Måste få chans att leka
För att få möjlighet till delaktighet och en bra social utveckling, behöver alla barn få möjlighet att träffas och leka tillsammans på en lekplats. Hjälp­medels­institutet och Gunilla Hammar­skiöld har samlat goda exempel från bra anpassade lekplatser.
– Det finns många bra i Sverige, men det svåraste är underhållet. Det finns en tendens att kommuner lägger ner lekplatser för att satsa på att hålla några få riktigt fina istället, berättar Gunilla Hammar­skiöld.
Ett föredöme är Båtmanstorpet – en av få tillgängliga lekplatser i Sverige.

Ljud och starka färger
Lekplatsen ligger i Bromma i Stock­holm och är unik eftersom den är särskilt tillgänglig för barn med synskada. Men alla barn är välkomna hit och kan vara med.
– Vi har jobbat med ljud och starka färger. Marken är avdelad i olika färger så att det är lätt för någon som har nedsatt syn att se skillnaden mellan olika områden i lekparken. Där finns också en orienteringstavla i relief med blindskrift vid entrén, berättar Christina Söder­ström-Lööf.
Lekplatsen består av sju delar som är tydligt avskilda för att skapa struktur för barnen. De sju delarna är:
*  gungor med ljud
*  lekbåt med rutschkana
*  småbarnslek med baksand och lekskulpturer
*  bollplan med sittbänkar längs långsidorna
*  upplysta lekskulpturer i gräsyta
*  lekyta med volträcke, vippgunga, cykelkarusell och studsmatta
*  plaskdamm med tydlig och upphöjd kant (dusch finns intill pumphuset)

Först fokus på rörelsehinder
– När vi började tänka på tillgänglighet på våra lekplatser hade vi först bara fokus på barn med rörelsehinder. Vi insåg ganska snart att det finns många anpassningar att göra för att alla barn ska kunna vara med, säger Christina Söder­ström-Lööf.
Och svårt behöver det inte vara. Det finns enkla anpassningar som gör en lekplats tillgänglig.

Tre tips som öppnar för fler
Christina Söderström-Lööf ger tre enkla tips för ökad tillgänglighet:
1. Välj plattor istället för sand så att alla kan röra sig fritt på lekplatsen.
2. Tänk på alla barn och se till att hitta värde i leken för alla.
3. Alla kan inte göra allt på samma sätt, men förutsättningen ska ändå vara att alla barn på ett eller annat sätt kan använda en klätterställning.
– Alla kommer inte kunna klättra fritt i ställningen, men den ska vara anpassad så att de med mindre rörelseförmåga kan klättra lite också, på sitt sätt, säger Christina Söderström-Lööf.
Att endast ett fåtal lekplatser i Stock­holm och resten av Sverige är tillgängliga tror hon mest beror på okunskap, inte ovilja.
– Man tror att det kostar mycket mer och så vet man inte heller vad som kan göras. Men det finns mycket information och som jag uppfattar det har vi nu i Stockholm en skyldighet att tänka på tillgänglighet när vi renoverar eller bygger en ny lekplats, säger Christina Söder­ström-Lööf.

En referensgrupp
För att förbättra lekplatserna i framtiden skulle hon vilja skapa en referensgrupp med barn som kan berätta vad de önskar och gillar.
– Vi har försökt lite, men det är svårt att få tag på barn som har tid och lust. Så jag söker barn som skulle vilja testa och vara med och ge tips när vi bygger nya lekplatser, uppmanar Christina Söder­ström-Lööf. +