Lena Hallengren: Utredning på gång om föräldraansvar och egenvård

Under 2019 tillsätts en ny LSS-utredning om avsmalnat föräldraansvar och personlig assistans för egenvård.
– Det är nödvändigt att göra en utredning, om det hade funnits en enklare väg så hade vi valt den, säger Lena Hallengren.

Även huvudmannaskapet för personlig assistans ska utredas ytterligare, men den utredningen tillsätts först 2020.

Bedömningen av föräldraansvarets omfattning när barn har stora behov har diskuterats länge. Det har stor betydelse både för rätten till personlig assistans och till andra stöd, som omvårdnadsbidrag (tidigare: vårdbidrag).

Försäkringskassan har motiverat många avslag med att hänvisa till föräldraansvar, ofta på oklara grunder. Kritiken mot detta har fått Försäkringskassan att begära förtydliganden av regeringen om behov som ingår i föräldrarnas normala ansvar. Men regeringen har duckat den frågan.

Nu säger Lena Hallengren till Föräldrakraft / HejaOlika att en ”avsmalning” av föräldraansvaret ska utredas. Utredningen ska tillsättas under 2019, en utredning som även ska titta på den omstridda frågan om egenvård.

– Men det är också uppenbart att vi fyra partier i januariöverenskommelsen behöver sätta oss ned och resonera mer om avsmalnat föräldraansvar och egenvård. Vi kan inte bara tillsätta en utredning direkt, säger Lena Hallengren.

– Vi hoppas på ny lagstiftning om föräldraansvar och egenvård från 2021.

Betyder detta att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar kan se fram emot lättnader?
– Jag vill vara försiktig med att göra sådana bedömningar nu, säger Lena Hallengren.

– Många föräldrar som har barn med stora behov har naturligtvis en ansträngd situation. Vårt förslag idag om att andning och sondmatning ska ses som grundläggande behov och därmed berättiga till assistans är ett sätt att underlätta för barnen, föräldrarna och hela familjen, säger Lena Hallengren.

Fler nyheter om LSS idag

”Tänder ett hopp om att äntligen få personlig assistans”

Andning och sondmatning blir grundläggande behov till sommaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *