Leva & Fungera 2013 satsar på kommunikation

Om några månader är det dags för Leva & Fungera, den största hjälpmedelsmässan i Norden. Ett av 2013 års teman är ”Kommunikation – en rättighet för alla”.

Delar av mässan ska förvandlas till ett kommunikationstorg. På agendan står kommunikation i många former. Det handlar om allt från mobilappar och enkla bildhjälpmedel till hela miljöer där alla har möjlighet att kommunicera.

”Människor med kommunikationssvårigheter är kanske den svagaste gruppen när det gäller funktionshinder på grund av svårigheterna att göra sin röst hörd”, enligt mässan. Flera verksamheter, som är specialiserade på att hjälpa personer med kommunikativa svårigheter, ska visa upp möjligheter med olika stöd och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

Bland de som deltar finns Specialpe­dago­giska skolmyndigheten, DART, Eldorado, Dalheimers hus och Hjärnkraft Göteborg. DART är ett kommunikations- och dataresurscenter. Eldorado är ett aktivitets-, kunskaps- och kulturcenter. Dalheimers hus är ett kunskapscenter för frågor som rör funktionsnedsättningar.

Läs mer om satsningen på kommunikation på hemsidan för Leva & Fungera.