Nyheter

Lex Sarah skärps för att ge bättre skydd för barn och unga


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Regeringen vill utöka och skärpa Lex Sarah-bestämmelserna så att hela socialtjänsten omfattas.
– Det är en brist att barn- och ungdomsvården inte omfattats, säger Maria Larsson, folkhälsominister.

Regeringen vill utöka och skärpa Lex Sarah-bestämmelserna så att hela socialtjänsten omfattas.
– Det är en brist att barn- och ungdomsvården inte omfattats, säger Maria Larsson till DN.

 

Idag fredag lämnar regeringen ett förslag till lagrådet om ändringar av Lex Sarah, den lag som innebär att anställda inom vården måste anmäla missförhållanden.

Lex Sarah gäller idag inom omsorger för äldre och personer med funktionsnedsättning samt enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Regeringen vill utvidga Lex Sarah till att gälla inom hela socialtjänsten och inom verksamheten vid Statens Institutionsstyrelse, SiS.
– Det måste finnas en öppenhet i verksamheterna och en daglig systematik i kvalitetsarbetet inom hela socialtjänsten, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Läs regeringens pressrelease här
http://regeringen.se/sb/d/12705/a/139095

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för JAG
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Särnmark