Lex Sarah skärps för att ge bättre skydd för barn och unga

Regeringen vill utöka och skärpa Lex Sarah-bestämmelserna så att hela socialtjänsten omfattas.
– Det är en brist att barn- och ungdomsvården inte omfattats, säger Maria Larsson till DN.

Idag fredag lämnar regeringen ett förslag till lagrådet om ändringar av Lex Sarah, den lag som innebär att anställda inom vården måste anmäla missförhållanden.

Läs mer om LSS och Lex Sarah i LSS-skolan 2021, lektion 11 om tillstånd, kontroll och överklagande.

Lex Sarah gäller idag inom omsorger för äldre och personer med funktionsnedsättning samt enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Regeringen vill utvidga Lex Sarah till att gälla inom hela socialtjänsten och inom verksamheten vid Statens Institutionsstyrelse, SiS.
– Det måste finnas en öppenhet i verksamheterna och en daglig systematik i kvalitetsarbetet inom hela socialtjänsten, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Läs regeringens pressrelease här
http://regeringen.se/sb/d/12705/a/139095