Lika inför varandra

Konfirmationsläger där ungdomar med och utan funktionsnedsättning är med på lika villkor är fortfarande ovanliga – men de som finns är mycket populära.

Vi hälsar på i Stiftsgården Åkersberg i Höör när konfirmationslägret har pågått ett par veckor och alla 31 ungdomarna och åtta ledarna har blivit varma i kläderna.

Lena Petersson, lägerchef och präst, tar oss med på en rundvandring bland alla aktiviteter – alltifrån filminspelning och fotoprojekt till förberedelser för en musikal och övernattning ute i det fria (två nätter på en scoutlägerplats vid Ringsjön).

Det händer väldigt mycket i lokalerna – överallt är det så mycket aktiviteter att man knappast reflekterar över att det här lägret är gemensamt för ungdomar med och utan utvecklingsstörning.

Hälften av ungdomarna har funktionshinder av något slag, men det är bara någon enstaka som har med sig personlig assistent.

Ambitionen är hög, inte bara på papperet utan också i verkligheten. Man gör nästan allt tillsammans, i små eller stora grupper. Ungdomarna från vanliga skolor ska inte vara ledsagare – utan kompisar – till ungdomarna som kommer från särskolor.

Det är välfyllda dagar och detaljerade scheman som gäller. De åtta ledarna har ansvar för var sitt rum med fyra ungdomar varav två från särskolor. De fungerar som sociala ledare, även om de inte bor med ungdomarna.

– Konfirmanderna måste själva klara natten med tre kompisar, säger Lena Petersson. Ofta klarar de sig hyfsat på egen hand och behöver bara hjälp med att påminnas om sådant som kläder och tandborstning.

Under de fyra veckor som lägret pågår åker ungdomarna aldrig hem men där­emot är familj och vänner välkomna att göra besök vid två tillfällen.

Sedan möts alla den sista helgen, då konfirmationen äger rum i Frihetens kapell på stiftsgården. Varje ungdom får bjuda in sex, sju personer – sedan är det fullt.

Musik och drama sätter prägel på verksamheten och därför är musikläraren och biträdande lägerchefen Göran Söderqvist en nyckelperson med full koll på vem som lämpligen spelar de olika instrumenten.

När vi gör vårt besök har det gått ett par veckor sedan konfirmanderna samlades för första gången i samband med en kort gudstjänst, varpå de packade upp och genomförde några enkla aktiviteter för att lära känna varandra.

– Vi gjorde små aktiviteter i grupper på två eller tre personer. Lite skoj och lite allvar, lite dramaövningar och lite träning i teckenspråk, berättar Lena Petersson.

Sedan har dagarna varit väldigt lika varandra med fasta rutiner och morgonbön och aftonbön i kapellet – men ändå olika eftersom schemat har rymt en mängd spännande aktiviteter.

Upp­levelse­vandringarna till exempel. Istället för att berätta om händelser ur Bibeln går eleverna på vandring i stiftsgårdens park – och där får de låtsas att de vandrar genom öknen, korsar Röda havet och så vidare.

Konfirmanderna får konkret uppleva historiska händelser och själva spela med som Jesus lärjungar, soldater, folket som ropar och som Pon­tius Pilatus.

Kärlek och vänskap är viktiga samtalsämnen på konfirmationslägret. Liksom ondskan i världen, frågor om liv och död. Vad som är rätt och fel, ont och gott, att vara en människa i den globala miljön.

Efter lunch tar alla det lugnt ett tag – då har man sin egen timme då man själv kan bestämma om man ska spela musikinstrument, hjälpa trädgårdsmästaren eller bara ta det lugnt och vila.

Sedan vidtar åter de organiserade aktiviteterna med till exempel bad eller sport, filminspelning, foto eller förberedelser för musikalen.

Musikalen handlar om Jona som hamnade i en fiskmage.

På kvällarna varierar programmet – lägerbål, sångkväll, bio, upplevelsevandringar. Eller kulturkvällar då ungdomarna själva uppträder genom att mima, spela instrument eller rullstolsdansa. En gång i veckan är det disco.

Åkersbergs integrerade konfirmationsläger är synnerligen populära och många anmäler intresse flera år i förväg. Längsta kön har platserna för ungdomar utan utvecklingsstörning.

Vad är det som lockar?

– För ungdomar i särskolan är det här ett bra alternativ eftersom vi har fasta strukturer och många ledare. Våra aktiviteter betyder mycket för att underlätta för ungdomarna att bli vuxna och självständiga, säger Lena Petersson.

Och vad lockar andra ungdomar?

– Det goda ryktet och att vår konfirmationsutbildning är så upplevelsebaserad, tror Lena Petersson, som själv är expert på upplevelsebaserad inlärning och tillsammans med pedagoger har skrivit ett par böcker om ämnet.

– Vi har så många konkreta inslag och gemenskapen med ungdomar med olika bakgrund ger så mycket mer. Här får man en extra dimension, man lär sig att ta av sig sin mask.

Lena menar att man lyckas bra med att skapa ett läger som är bra för både vanliga skolelever och särskoleelever.

– Lägret är för båda grupperna, inte på någon annans bekostnad, säger Lena som också berättar att alla som vill får många möjligheter till fördjupade samtal.

Lägret är så populärt att man har svårt att kunna ta emot alla som vill delta. Samtidigt är många föräldrar till barn i särskolan oroliga för hur en fyra veckor lång lägervistelse ska avlöpa.

Det klarar inte mitt barn, tänker många, men Lena tycker att föräldrarna ofta är alltför rädda och försiktiga.

– Ja så är det. Många mår väldigt bra här och i de allra flesta fallen får de en god utveckling.

Samtidigt händer det förstås att ungdomar inte klarar av lägret på Åkersberg, men ofta kan sådana situationer lösas på ett bra sätt ändå. För ungdomar som har grava funktionshinder och behöver assistent hela dygnet arrangerar Furuboda folkhögskola konfirmandläger.

Drygt 10 000 kronor kostar det att delta på konfirmationslägret – en hög avgift kan tyckas men lägret pågår i fyra veckor och är ambitiöst och kyrkan står själv för lika stor del av kostnaderna.

För ungdomar från särskolan blir kostnaden många gånger lägre, eller ingen alls, då kommunernas LSS-handläggare ofta bedömer detta som en avgiftsbefriad korttidsvistelse.