Lite fakta om ett aktuellt vallöfte

Nyligen kom Moderaterna med ett vallöfte till ålderspensionärer: ”Skattegapet mellan arbete och pension ska tas bort!”

Vad innebär det i pengar?

Och hur påverkar det ekonomin för personer med funktionsnedsättning som verkligen är i behov av mer pengar för att leva?

För fattigpensionärer med inkomster under 10 000 kronor per månad betyder det – ingenting.
För ålderspensionärer med upp till drygt 17 000 kronor per månad – heller ingenting.
För pensioner på 18 000 kr/månad – endast + 67 kr/mån eller 804 kr/år.
För pensioner på 20 000 kr/månad – + 246 kr/mån eller 2 952 kr/år.
För pensioner på 25 000 kr/månad – + 694 kr/mån eller 8 328 kr/år.
För pensioner på 30 000 kr/månad – + 1 133 kr/mån eller 13 596 kr/år.
För pensioner på 35 000 kr/månad – + 1 423 kr/mån eller 17 076 kr/år.

Fler än hälften av alla ålderspensionärer får således inga mer pengar genom detta vallöfte.

De som verkligen behöver mer pengar för att kunna leva får inget av Moderaterna.

De som verkligen är i behov av mer pengar för att kunna leva, de som har garantipension eller som har garantiersättning på aktivitet- eller sjukersättning på grund av funktionsnedsättning får inga mer pengar av Moderaterna. Tvärtom får de med aktivitets- eller sjukersättning höjd skatt i Moderaternas förslag.

Garantipensionen är just nu 8 076 kr/mån och skatten 962 kr, vilket innebär ett netto på 7 114 kr/mån.

Sjukersättningen för en 30-årig eller äldre person med funktionsnedsättning som inte har jobbat är just nu 9 290 kr/mån och med en skatt på 2 059 kr är nettoinkomsten 7 259 kr/mån.

Personer med låg inkomst och dyr hyra kan få bostadstillägg. För ålderspensionärer är det ett maxbelopp på 5 560 kr/mån och för person med funktionsnedsättning med sjukersättning är maxbeloppet 340 kronor lägre, max 5 220 kr/månad.

Vi kan lätt konstatera att dessa två grupper har ungefär samma nettobelopp. Ett belopp som inte går att leva på i en dyrort i Stockholms län. De som gynnas av Moderaternas förslag är de som redan har ganska bra inkomst. För övrigt samma grupp som gynnas som mest av jobbskatteavdragen.

Även en opolitisk företrädare som jag (ordförande för Riksförbundet FUB) kan konstatera att Moderaterna inte gynnar garantipensionärer eller personer med aktivitets- eller sjukersättning med sina vallöften – hittills!

Låt mig som jämförelse visa att lägsta lön för personer utan yrkesutbildning är mellan 19 000 och 20 000 kr/månad och att lönebidraget via Arbetsförmedlingen är 18 300 kr/mån. Och båda dessa grupper har dessutom lägre skatt på grund av jobbskatteavdrag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver