Livrädda vuxna fick henne att satsa allt på dyslexi från första klass

De livrädda eleverna på Komvux fick Anne-Marie Julin att återvända till grundskolan med ett mycket tydligt mål.
Nu har hennes skola, Björkestaskolan, vunnit Bertil Hults pris 2007 på en halv miljon kronor.

 

– På Komvux var eleverna livrädda för att de skulle misslyckas med studierna än en gång, men det var ju inte de som hade misslyckats utan skolan. Jag ville hitta former för att ge elever bra skolgång från första början, säger Anne-Marie Julin.

Idag är hon hjältinnan som revolutionerat läs- och skrivundervisningen på Björkestaskolan.

Revolution? Ja, hur ska man annars beteckna förvandlingen att skolan har gått från 50 till 100 procent läskunniga elever under första terminen?
Omvandlingen har bara tagit tre år.
– Vi satsade på en kompetensutveckling, sökte medel hos EU och fick loss en hel del pengar, berättar hon.

En bred kompetensutveckling är nyckeln, enligt Anne-Marie Julin.
– Det är viktigt att ha en gemensam utbildning för all personal. Det gör att arbetet drivs på och att man skapar en samsyn.

Att arbeta i lag är också viktigt, det räcker inte med en vuxen i en klass, menar hon.
Individuella planer och återkommande tester är lika viktiga.
– Ingen elev ska kunna ramla mellan stolarna, säger Anne-Marie Julin.

En lugn och skön studiemiljö spelar stor roll, men Björkestaskolan har även satsat på ”livskunskap” som ett skolämne. Varje vecka och för alla elever.
– Och i januari kommer vi att börja med föräldraseminarier för att alla ska förstå hur vi arbetar, säger Ann-Marie Julin.

Hur kom det sig att du drog igång detta arbete?
– När jag arbetade på Komvux mötte jag många vuxna människor som var helt knäckta och det berörde mig mycket. Jag tycker att alla måste ha rätt att få möjlighet att lära sig läsa och skriva.

Bertil Hults pris
Priset delas ut till skolor som arbetar framgångsrikt med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter.
I många skolor är det en uppgift enbart för specialpedagogen att hjälpa barn med dyslexi och det vill Bertil Hults stiftelse ändra på genom att lyfta fram skolor där kunskapen om dyslexi genomsyrar hela verksamheten.
Prissumman är 500 000 kronor och ska gå till fortbildning.
Mer information om priset finns på www.vre.se
Just nu varnar skolministern för att vi satsar för lite på de duktigaste skolbarnen, hur ser du på det?
– Vi satsar på både och. Nu dundrar ny teknik in skolan och vi använder den för att stödja både de som har problem och de som är duktiga. Det är jätteviktigt att vi även stimulerar de som är duktigast, säger Anne-Marie Julin som inte allt ser någon motsatsförhållande i att stödja både de som har det svårt med skolarbetet och de som har lätt för sig.

– Det som är bra för dyslektiker är bra för alla elever. Tack vare dyslexiarbetet har vi blivit bättre pedagoger!

Hur kommer ni att använda priset på en halv miljon kronor?
– Vi är fulla av nya idéer! Vi kommer att göra en resa till Nya Zeeland, köpa in fler kurser i Pilen-metoden och knyta forskare till oss. Vi kommer också att digitalisera alla klassrum med whiteboardtavlor. Vi vill bli världens bästa skola, säger Anne-Marie Julin.

Björkestaskolans webbplats