Livserfarenhet är ett plus

För Susanne Håkansson handlar yrkesrollen mycket om självkänsla. Att måna om sig själv för att bättre kunna hjälpa andra. Något som hon tycker utvecklas med åren.

– Ju äldre man blir desto tryggare blir man i sig själv och i sin yrkesroll, ”det här kan jag” och ”så här jobbar jag”. Det är också lättare att sätta gränser för föräldrarna och att släppa saker när man går hem från jobbet, säger hon.

Susanne Håkansson är utbildad undersköterska och har gått en specialutbildning om autism och epilepsi. Efter att ha jobbat i tio år på en palliativ vårdavdelning för barn med flerfunktionsnedsättning, började Susanne Håkansson på ett gruppboende.

– Där fick jag frågan av föräldrarna om jag ville jobba som assistent åt deras barn efter flytten till eget boende. Inom den palliativa vården var det starka möten och emellanåt väldigt tungt psykiskt. Att nu jobba som assistent känns jämförelsevis som rena semestern.

Vad är det bästa med jobbet?
– Oj, det är mycket som är bra med jobbet som assistent. Dels att få vara med och öka självständigheten för brukaren. Dels att få följa en persons utveckling, det är jätteroligt. Många fler borde få bo själva istället för att klumpas ihop i gruppboenden.

Vad är svårast?
– Att man jobbar ensam och inte har någon att ventilera saker med om det händer något. Men jag har tur för vi är två som jobbar åt samma brukare och vi pratar mycket med varandra. Jag kan när som helst ringa till henne och få stöttning om något skulle inträffa. Det tror jag är ganska ovanligt. Jag har också en väldigt bra relation till föräldrarna.

– Vår personalchef stöttar oss när det behövs. Ibland kommer man ju i konflikt med föräldrarna och då kan personalchefen sammankalla till ett möte för att diskutera problemet.

– En svårighet kan vara att assistenten och föräldrarna har olika syn på brukaren. Föräldrarna ser ”barnet” oavsett ålder, medan vi ser att brukaren klarar mer saker ju äldre han eller hon blir. Till exempel att man när man är 18 år klarar vissa saker som föräldrarna inte ser, eller kanske inte vill se.

Hur vill du utveckla assistansen?
– Det borde finnas mer stöd för assistenterna. Jobbar man inom kommunen får man automatiskt information om kurser, lägerverksamhet och andra aktiviteter, medan vi som jobbar inom privata företag får söka upp sådana saker själva på fritiden.

Vilka goda råda vill du ge?
– Till dem som funderar på att jobba som assistent vill jag bara säga: Ta jobbet, det är jätteroligt! Försök att ha en så öppen dialog som möjligt med föräldrarna och andra assistenter. Bemöt brukaren som en egen individ.
– Till brukarna vill jag säga att: Använd oss så mycket det går!  +