Livskvaliteten hos barn med svår funktionsnedsättning ifrågasätts på många sjukhus

TV4:s Kalla fakta har granskat Lilla Erstagården där ett par familjer berättar om att läkare velat sätta in behandlingsbegränsningar för deras barn.
Exempel på behandlingsbegränsningar är att avstå från att ge näring och vätska om barnet inte kan äta själv, att inte ge antibiotika vid en lunginflammation eller att inte vårda barnet i respirator.

Föräldrakraft har vid ett flertal tillfällen intervjuat experter om de etiska aspekterna kring vem som ska fatta beslut om behandlingsbegränsningar.

Bland annat har vi träffat Niklas Juth, docent och lektor i medicinsk etik, som menar att landstingen är uppdelade i olika läger, och att beroende på var du bor kan avgöra vilken vård ditt barn får, och om det överlever eller inte.

I en annan intervju berättar Hans Selldén, docent och överläkare, om vikten av att fatta livsavgörande beslut tillsammans med familjen, eftersom de är de enda som vet hur barnets livskvalitet är utanför sjukhuset.

I vårt senaste nummer träffade vi överläkaren Barbro Westerberg som menar att när livsavgörande beslut för barn med komplexa funktionsnedsättningar fattas måste man först ta ställning till om det finns något i barnets aktuella tillstånd som kan gå att bota, förebygga eller bromsa.

Länk till TV-programmet: TV4:s Kalla fakta granskar Lilla Erstagården

Läs även: Utdrag ur boken ”När du ler stannar tiden”

Läs mer på HejaOlika: Artiklar om behandlingsbegränsningar

Fler artiklar om Lilla Erstagården

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *