Livslångt lärande är temat för Livets möjligheter 2022

Varför en konferens om livets möjligheter vid flerfunktionsnedsättning?

Målet med konferensen är att öka kunskapen och förståelsen för de problem som personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga möter. Konferensen vill ge möjlighet att inspireras och lära av varandra, och se de möjligheter till ett gott liv som finns.

Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter på Clarion Hotel i Stockholm. Temat är ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”.

Vad menas med livslångt lärande?

Med livslångt lärande avses allt lärande som syftar till att utveckla ny kunskap, erfarenhet och perspektiv. Under konferensen ges det möjlighet att lära av varandra och vi hoppas att konferensen kan inspirera till ett liv med möjligheter.

För personer med flerfunktionsnedsättning kan livslångt lärande handla om att ha kommunikationssätt som fungerar, rätt hjälpmedel, vara delaktig och få möjlighet att utvecklas genom nya utmaningar med individuellt anpassat stöd.

Anhörigas lärande kan innebära att förhålla sig till nya livssituationer, att få kraft eller att förhålla sig till sin egen roll. Den kunskap som anhöriga har är också central för andras lärande. Konferensen vill särskilt synliggöra anhörigas betydelse för en kunskapsbaserad praktik.

Professionella och beslutsfattare behöver också ständigt lära nytt för att på bästa sätt kunna ge stöd. Kunskap om diagnos, om nya forskningsrön eller att få förståelse för hur det är att ha, eller leva nära någon som har en funktionsnedsättning, ger en insikt i att rätt stöd behövs för att vardagen ska fungera.

Vad händer på 2022 års Livets möjligheter?

Konferensen modereras av Gunilla Matheny. Hon är sakkunnig i anhörigstödsfrågor och arbetar idag med handledning, utbildning och att föreläsa. På scen kommer hon få sällskap av föreläsare som på olika sätt kommer att prata om livslångt lärande.

Konferensen har också flera valbara seminarier och workshops.

För vem anordnas Livets möjligheter 2022?

Konferensen vänder sig främst till anhöriga, personal och beslutsfattare men andra intresserade är givetvis också välkomna.
Det finns möjlighet att delta digitalt. Den som deltar digitalt får tillgång till alla gemensamma föreläsningar och en begränsad del av seminarierna.

Sista anmälningsdag är 30 juni – Early bird-pris gäller till och med den 31 maj.
Mer information om de olika deltagaravgifterna hittar du här.
Vid frågor, kontakta: livetsmojligheter@anhoriga.se

Vilka är de viktigaste föreläsningarna 2022?

Om Nadja. Fanny Ambjörnsson är professor i genusvetenskap och författare. Fannys lillasyster Nadja var i behov av andra dygnet runt. I boken Om Nadja närmar sig Fanny berättelsen om Nadjas liv – från början och till slutet, men också om sitt eget.

Gerd Andén, Magnus Andén och Cecilia Blanck. Foto: Anna Pella
Gerd Andén, Magnus Andén och Cecilia Blanck. Foto: Anna Pella

”Jag är en fri medborgare och lever ett självvalt liv.” Ett livslångt lärande – vad har det betytt för oss och vad betyder det idag? Magnus Andén, ordförande i föreningen JAG, Gerd Andén, grundare till JAG och förälder, Cecilia Blanck, legal företrädare till Magnus, verksamhetschef assistanskooperativ och syster.

Hur kan livslångt lärande erbjudas för alla? Maria Krafft Helgesson är inspiratör, författare och driver vodcast/podcast. Hennes föredrag handlar om att alla har rätt att kommunicera och utvecklas. Hur blir det för den som är i beroendeställning till omgivningens attityd och inställning till livslångt lärande och utveckling? Hur kan jag bidra till en kommunikativ miljö?

Operation Slutstirrat – Funkisfamiljen. Torgteatern. Föreställningen skildrar hur det kan vara att växa upp i en funkisfamilj och lyfter fram barns perspektiv på livsviktiga frågor som utanförskap och inkludering.

Att använda kroppens alla sinnen. Eva Von Hofsten är konstnärlig ledare på Scen:se. Hon kommer att prata om att skapa scenkonst för alla och det livsviktiga i att uppmärksamma konst och kultur för personer med flerfunktionsnedsättning.

Delaktighet hela livet – professorer pratar. Jenny Wilder och Anita Gjermestad, professorer i specialpedagogik, kommer att belysa hur effekterna av forskning kan få betydelse för personer med flerfunktionsnedsättning och hur ny kunskap kan förankras hos personal.

Skolan – platsen för livslångt lärande. Daniel Östlund är biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Han kommer föreläsa om att skolan behöver erbjuda en miljö för det livslånga lärandet och skapa balans mellan omsorg och utmaningar.

Kan man se föreläsningarna från tidigare konferenser?

Livets möjligheter har anordnats två gånger tidigare, första gången 2013 och senast 2018. Här kan du ta del av inspelade föreläsningar och reportage från dessa konferenser.

Länkar

Konferensen Livets möjligheter 2022

Anmälningsformulär för Livets möjligheter 2022

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.