Livslångt lärande i fokus under Livets möjligheter

 

Nu finns inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter att se på Nka Play. Varje vecka publiceras en ny föreläsning. 

Samtliga hittills publicerade föreläsningar finns här.

Konferensen Livets möjligheter anordnades i Stockholm den 245–25 oktober 2022. Konferensen handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Utvecklas för att möta nya situationer

– Livet förändras hela tiden och vi behöver alla lära och utvecklas för att kunna möta nya situationer och klara vardagen, säger Maria Ahlqvist, möjliggörare/praktiker inom området anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning på Nka, som har lett arbetet med konferensen tillsammans med Mona Pihl, också möjliggörare/praktiker på Nka.

350 deltagare på årets konferens

Årets konferens lockade 300 personer till Stockholm och ytterligare 50 som deltog digitalt. Syftet med konferensen var att sprida inspiration, ny kunskap och att utgöra en mötesplats för anhöriga, professionella och beslutsfattare.

Under de två dagarna fick deltagarna ta del av flertalet huvudföreläsningar, seminarier och workshops där olika projekt, verktyg, metoder och studier presenterades. Något som också tog stor plats under konferensen var anhörigas egna berättelser och erfarenheter.

På Nka:s webbsida kan du läsa ett reportage som sammanfattar konferensen.
Där hittar du också artiklar om konferensens huvudföreläsningar.

Se föreläsningar från tidigare konferenser

Livets möjligheter har anordnats två gånger tidigare, 2013 och 2018. Här kan du ta del av inspelade föreläsningar och reportage från dessa konferenser.

Arrangörer

Konferensen anordnades av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Anhörigas riksförbund, Bräcke diakoni, Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet, Centrum för sällsynta diagnoser, FUB, RBU, Svensk neuropediatrisk förening, Stiftelsen JAG, Synskadades riksförbund och Ågrenska.

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.