Ljusare framtidsutsikter för fångar med ADHD

Det ljusnar för fångar som avtjänar långa straff och har diagnostiserad ADHD.
Det tror Riksförbundet Attention som idag har utsett Kriminalvården till vinnare av priset ”Årets ljus”.

Attention hyllar Kriminalvården för att man genomfört ett lyckat ADHD-projekt på Norrtäljeanstalten.

– Kriminalvården har gjort berömvärda insatser för en grupp som länge stått helt utan stöd. Tack vare projektet och de insatser som Kriminalvården planerar framöver ser det äntligen ut att ljusna för alla de intagna med neuropsykiatriska funktionshinder som tidigare inte fått någon behandling, skriver Attention i motiveringen till priset.

Mera fakta
ADHD-projektet, som är världsunikt, har pågått sedan 2007. Det vänder sig till interner med långa straff och diagnostiserad ADHD. Projektet drivs som en forskningsstudie i samarbete med Stockholms läns landsting. Resultatet har varit över all förväntan med mycket god lönsamhet.
Ytterligare ett sådant samarbetsprojekt är Håga-projektet, som vänder sig till intagna med ADHD och amfetaminberoende på anstalterna Håga, Storboda och Täby. Behandlingen, som startar innan frigivning, sker till största delen i öppenvård efter frigivning
Källa: Riksförbundet Attention

Attention menar att bristen på tidig upptäckt och hjälp till personer med ADHD leder till att de ofta hamnar snett redan som små.

Enligt Attention har många personer arbetat mycket länge, intensivt och engagerat för att lyckas med projektet.

– Det tydliga stöd som projektet har haft av generaldirektör Lars Nylén, liksom av anstaltsledningen, har varit en viktig framgångsfaktor. Tillsammans med det engagerade arbete som utförts av Ylva Ginsberg, överläkare vid neuropsykiatriska teamet Huddinge, forskningsledare och medicinskt ansvarig, har det bäddat för framgångarna, skriver Attention.

Riksförbundet hoppas nu att verksamheten ska spridas till andra anstalter.
– Vi ser fram emot de riktlinjer för hur Norrtäljeprojektet ska kunna spridas till andra anstalter runt om i landet och ingå som en del i den ordinarie verksamheten som just nu utarbetas inom Kriminalvården, säger Ann-Kristin Sandberg, Attentions ordförande.