Löfven lovar att bredda diskrimineringslagen

Annika Strandhäll blir ny socialminister tillsammans med Gabriel Wikström och Åsa Regner.
I regeringsförklaringen utlovade Stefan Löfven bättre vård, rehabilitering, boende och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.
Dessutom ska diskrimineringslagen breddas.

Den nye statsministern nämnde personer med funktionsnedsättning ett flertal gånger i sitt tal.
Både i samband med satsningar på jobb, till exempel nya ”flexjobb”, och när han talade om vård och rehabilitering.

– Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet, sa Löfven.

 


Ylva Johansson och Annika Strandhäll är två av de tyngsta namnen i den nya regeringen. Ylva (i mitten) är arbetsmarknadsminister och Annika Strandhäll (till höger) chef för socialdepartementet. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Hjälpmedel

Han utlovade ett nytt nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel.

– Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses över och breddas. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa, sa Löfven.

För att hjälpa unga att få försörjning ska alla arbetslösa ungdomar erbjudas ett jobb, en praktikplats, ett traineejobb eller en utbildning inom 90 dagar.
Även i övrigt ska möjligheterna till utbildning och utveckling i arbetslivet ”öka kraftigt”.

– Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Samtal inleds med arbetsmarknadens parter om kompetensutveckling, möjligheter till karriärbyte samt ett fungerande system för rehabilitering vid sjukdom, sa Löfven.

Flexjobb

Den nya regeringen avskaffar Fas 3. Det ska istället bli ”riktiga jobb som gör nytta för samhället med riktig lön och bra villkor”.

– För personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga skapas möjlighet till flexjobb, sa Löfven vidare.

Bättre vård för personer med funktionsnedsättning

Även när det gäller sjukvården betonade Löfven att personer med funktionsnedsättningar behöver mer stöd.

– Allt fler unga, särskilt kvinnor, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning, mår dåligt i dagens samhälle. Sjukvården behöver förstärkas så att det blir lättare att få hjälp med ätstörningar, ångest eller depressioner. Psykiskt sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjlighet till vård, boende, rehabilitering och sysselsättning, sa Löfven.

Hälso- och sjukvården i Sverige ska vara världsledande, slog statsministern fast.  Tillgångne till den allra senaste kunskapen och de mest avancerade behandlingsmetoderna ska förbättras.

Vården ska också bli mer jämlik.
– Dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska för att säkra en likvärdig sjukvård. Principen att vård ska fördelas efter behov ska hävdas. Privata försäkringspatienter ska inte gå förbi den offentligfinansierade vårdkön.

– En kommission för jämlik hälsa tillsätts. Arbetet för att förbättra folkhälsan stärks bland annat genom en tydligare ansvarsfördelning och bättre uppföljning.

Som väntat sa Stefan Löfven att sjukförsäkringen blir mer generös. Taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort. Övriga tidsgränser ska ses över.

 

Foto
Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att växa upp i. Regeringen påbörjar arbetet att göra FN:s barnkonvention till svensk lag, sa Stefan Löfven när han presenterade regeringens planer.

 

Tidigt stöd i skolan

Ny skolminister blir Gustav Fridolin, med uppgift bland annat att inför en ny läsa-skriva-räkna-garanti med syftet att stöd ska sättas in tidigt och snabbt.

– Svensk skola ska vara sammanhållen och likvärdig. Särskilda insatser ska riktas mot de skolor som har de tuffaste förutsättningarna. Skattesubventionen för dem som har råd att köpa privat läxhjälp avskaffas. Läxhjälp ska ges till alla elever, oavsett betalningsförmåga, sa Löfven.

Tuffare för privata företag – men valfrihet garanteras

Som väntat innehöll Stefan Löfvens tal också uttalanden om ”ordning och reda” i välfärden och stopp för vinstjakt. Privata företag ska ”inte kunna göra vinst genom lägre bemanning”.

Men han sa även att valfriheten ska finnas kvar – även om den tvingande lagen om vårdval i primärvården ska avskaffas.
Lösningen blir nya ”kvalitetslagar” som ska syfta till att ”förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras”.

Satsning på kooperativa alternativ

Kooperativ inom välfärden får nya möjligheter. Löfven utlovade en modernisering av lagen om ekonomiska föreningar så att kooperativ får bättre förutsättningar.

Samtidigt slog han fast att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla alla aktörer inom välfärden. Företag måste öppet redovisa sin ekonomi på enhetsnivå.

Nya krav på friskolor

Även för friskolor blir det nya krav. Syftet med skolverksamhet ska inte vara vinst utan utbildning, slog Löfven fast.

Kommunerna ska också få ”ett avgörande inflytande” över nya skoletableringar – om dessa leder till segregation. I övrigt håller nya regeringen fast vid den breda friskoleöverenskommelsen.