”Ta fram en lösning senast 15 februari”

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Senast i mitten av februari måste Försäkringskassan lösa en del av problemen med omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.
Framförallt handlar det om att de långa handläggningstiderna måste kapas.


Uppdatering 25 februari 2021: Intervju med Andreas Larsson, chef för Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning: ”Här är nya planen för att rädda omvårdnadsbidraget”


Regleringsbrev för 2021

Detta framgår av regeringens nya regleringsbrev till Försäkringskassan.

Regeringen skriver i brevet att ”Försäkringskassan ska redovisa en handlingsplan för hur myndigheten avser att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning”.

Tusentals familjer drabbade

Bakgrunden är att tusentals familjer har drabbats av stora försämringar sedan det gamla vårdbidraget gjordes om till omvårdnadsbidrag respektive merkostnadsersättning.

Familjer som har barn med funktionsnedsättningar har inte bara tvingats acceptera extremt långa handläggningstider – de har ofta också fått betydligt sämre ersättning än tidigare.

”De flesta av våra medlemmar får en sänkning av bidraget. Från att i de allra flesta fall haft helt vårdbidrag får man istället lägre nivåer på omvårdnadsbidraget”, skrev Svenska Downföreningen i ett pressmeddelande förra sommaren.

Kräver bättre information

Informationen till enskilda måste också bli bättre, anser regeringen, som kräver en plan även för detta.

Senast den 15 februari ska Försäkringskassan presentera sin nya handlingsplan för socialdepartementet.

Tuffare tag mot välfärdsbrott

En annan nyhet i regleringsbrevet är ett ökat fokus på arbetet mot välfärdsbrott.

– Vi behöver samla krafterna för att bekämpa brott mot välfärden så att pengar går till den som är i behov av samhällets stöd, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

”Minska felaktiga utbetalningar”

Försäkringskassan får ett nytt mål i regleringsbrevet att bidra till det övergripande målet att minska felaktiga utbetalningar med tillhörande återrapporteringskrav.

Hela regleringsbrevet till Försäkringskassan kan läsas på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Fler artiklar om detta ämne

Regeringen snabbutreder bidragshaveriet som skapat kaos för funkisfamiljer
Ministern: Avsikten med reformen var att skapa enklare och tydligare regler för stöden
Kan han rädda omvårdnadsbidraget?
Funkisfamiljer drabbas inte bara av långa väntetider - mer än hälften riskerar sänkt ersättning eller avslag
Haveriet som drabbar tusentals funkisfamiljer ännu olöst
Omöjliga krav på läkarintyg och okunniga handläggare är två av huvudorsakerna
300 miljoner ska lösa krisen för omvårdnadsbidraget
Den kaotiska omläggningen från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag har drabbat tiotusentals funkisfamiljer
Efter haveriet med nya regler – gamla vårdbidraget förlängs
Pia Steensland: Även de som hamnat i glappet mellan gamla och nya regler ska få ersättning så snabbt som möjligt
Ny granskning av omvårdnadsbidraget kritisk till både regeringen och Försäkringskassan
Många blir av med sina tidigare ersättningar, och står då utan ersättning under en lång period, säger Maria Gustavson, ISF
Tusentals familjer tvingas vänta på nya omvårdnadsbidraget – ”en skandal”
Försäkringskassan lämnar människor i sticket, säger Anki Sandberg
Kaos på Försäkringskassan: 33 000 väntar på beslut omvårdnadsbidrag
Även om ersättningen så småningom beviljas blir det mycket lång väntan på utbetalningen för många familjer
”Försäkringskassan drar in ersättning som är livsnödvändig”
Föreningen JAG: Många berörda lever redan på existensminimum. Det finns inga marginaler att ta av.
Guide: Så funkar omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
Guide om de nya stöden från januari 2019: Så funkar omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen

Artikeln publicerades 2021-01-07