Nyheter |

LSS-handläggaren som brinner för hela familjen

”Det är svårt att lämna besked om avslag, särskilt när jag upplever att det finns stora behov”

Irene Johansson. Foto: Linnea Bengtsson|||||||Irene Johansson. Foto: Linnea Bengtsson|Irene Johansson. Foto: Linnea Bengtsson|Irene Johansson. Foto: Linnea Bengtsson|Irene Johansson. Foto: Linnea Bengtsson

”Alla barn och unga som behöver det har rätt till stöd oavsett om de har rätt att ansöka om LSS eller ej. Jag tror inte att någon till exempel ansöker om avlösarservice för sitt barn om det verkligen inte behövs.” Foto: Linnea Bengtsson.

När LSS-enheten i Gislaveds kommun skulle omorganiseras bad handläggaren Iréne Johansson om att få jobba med barnfamiljerna i kommunen.
– Jag brinner för att hjälpa familjer med funktionsnedsatta barn och unga, de har en så utsatt situation, och föräldrarna är ofta helt slutkörda när de kommer till oss.

Iréne hade länge vetat att hon ville jobba som handläggare, och efter många år som undersköterska inom hemtjänsten och funktionshinderverksamheten läste hon vidare till socionom. Därefter började hon arbeta som LSS-handläggare i Gislaveds kommun, utanför Jönköping.

Det är tolv år sedan nu, och Iréne Johansson älskar fortfarande sitt arbete. Mötet med de enskilda och familjerna, mångfalden och variationen, komplexiteten och möjligheten att få vara med och utveckla arbetet är det hon uppskattar mest. Sedan årskiftet arbetar hon dessutom huvudsakligen med barn och unga med funktionsnedsättning i kommunen, något hon är glad för.

I hennes arbete ingår också att handleda praktikanter och nyanställda samt föreläsa och informera i olika sammanhang. Då är bemötande ett ämne som hon gärna pratar mycket om.

– Bemötande är en så stor del av vårt arbete. Att hitta en fungerande, respektfull relation, med både barnet och föräldrarna, är viktigt.


 

 width=
”En sjukdom eller skada kan ju drabba vem som helst när som helst. Jag kan aldrig, fullt ut, förstå eftersom jag inte upplevt situationen, men jag kan ha och visa förståelse och respekt.” Foto: Linnea Bengtsson.

 

 width=

 

 width=
Iréne tycker om att ritprata, till exempel när hon ska förklara vilka bedömningsgrunder som ligger till grund för LSS tre personkretsar. För att låsa upp en dörr och få tillgång till de olika insatserna inom LSS krävs att dessa särskilda kriterier uppfylls.

 

 width=
Irene är aktiv i förarbetet för kommunens koordinatorstöd som ska påbörjas till hösten, i samarbete med Nka och socialstyrelsen. Hon är också med och arrangerar föräldrahelger på Mössebergs kurort tillsammans med kommunens samordnare för anhörigstöd Clara Anderson Edvardsson.

 

 width=

Irene Johansson

Gör: LSS-/biståndshandläggare Gislaveds kommun. Handlägger utifrån LSS och SoL (socialtjänstlagen).

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content