LSS-skolan 2024: 19. Sammanfattning

Varför tycker myndigheter inte att det är viktigt att deras kommuninnevånare mår bra och får en bra omvårdnad?

Målet med LSS är ju att de som omfattas av lagen ska ha goda levnadsvillkor och ett liv som alla andra!

Jag ser inte att de är så man agerar i kommuners LSS-beslut och LSS-enheter.

Jag har tidigare skrivit om hur kommuner behandlar sina mest sårbara innevånare, de som tillhör LSS-gruppen. Argumenten jag hör är: ”Det är bara att överklaga” och ”Vi vill bara pröva i domstol”. Det nya argumentet är ”Vi följer bara rättspraxis”.

Inget av dessa argument stämmer med verkligheten, då det egentligen handlar om att spara pengar! Man sparar både genom att avslå ansökningar och genom att snåla in på personal. Jag vill påstå att man nått en gräns där det börjar likna förvaring. Alla fritidsaktiviteter är redan kollektiva, istället för individuella. Långt ifrån vad som utlovats.

Det är inte lagen det är fel på

Jag brukar säga ”det är inte lagen det är fel på, utan uttolkningen av den”. När myndigheter och kommunerna nekar insatser och begränsar livet i gruppbostäderna beror det inte på rättspraxis eller på brister i lagen.

Det är samma myndigheter som har tolkat lagen felaktigt

Med hjälp av brister hos förvaltningsrätterna och IVO har felaktiga uttolkningar av en bra LSS-lag kunnat fortgå i många år. De som drabbas är de personer som lagen ska ett liv som andra med goda levnadsvillkor.

Det var naivt att tro att de ansvariga i kommunerna ”alltid gör rätt och menar väl”. Och IVO har inte tid med enskilda överklaganden. Att överklaga till förvaltningsrätten är meningslöst.

Om ansvariga i regeringen inte förstår detta, beror det på att viljan saknas.

Varför är det så många onödiga rättsprocesser

Förvaltningsrätterna är inte intresserade av LSS, och blir inte kunniga på den lagen. Det är enligt min mening, och min mentor Karl Grunevald, som skrev ett inlägg på ReclaimLSS med rubriken ”När juridiken tar över LSS”.

Hur mycket kostar inte processerna i pengar och tid? Resurser som borde läggas på god omsorg för att uppnå LSS mål.

Vad händer nu?

Vi har en regering som knappast prioriterar LSS. Intresset bland övriga partier är också ljummet.

Vad kan funktionsrättsrörelsen göra?

Det är snart dags för extern uppföljning av FN:s funktionsrättskonvention. Den lär bli kritisk. Men bryr sig regering och riksdag? Att göra svensk lag av konventionen hör jag inget om.

Det är svårt att vara optimist – men att ge upp går inte!