En kommentar

  1. Vi har diskuterat mycket behovet av ny lag eller inte Harald:

    Vi är helt eniga om att lagen tillämpades som det var TÄNKT inte hade varit några problem. Vad syftet med LSS är kan inte misstolkas om man har en generös syn på vad lagen vill uppnå. Nu är inte fallet så och jag kan omöjligt se att vi kan komma tillbaka till en generös tolkning av lagen UTAN om inte en ny lag så åtminstone omfattande ändringar. Det är för mig så uppenbart att vare sig FK eller kommuner kommer ändra sina tillämpningar av prejudicerande domar i HFD, gäller såväl personlig assistans som andra insatser en enda mm utan att alla dessa domar blir helt irrelevanta vilket förutsätter lagändringar. Det spelar ingen roll hur mycket vi än ryter om att LSS är en rättighetslag, lagens förarbeten, att CRPD ska följas etcetera. Ta bara min hemkommun som exempel. De struntar FULLSTÄNDIGT i CRPD och förarbetena när lagen tillämpas och det vet jag efter möten med kommunens högsta tjänstemän i socialförvaltningen.

    Är jag mer pessimistisk vad gäller möjligheterna att få ordning på lagens tillämpning igen? Mycket möjligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *