LSS-utredningen är nästan klar men osäkerheten större än någonsin

Nu närmar sig ett avgörande för regeringens LSS-utredning. Utredaren Gunilla Malmborg uppges ha bestämt sig för vilka ändringar som ska föreslås. Men locket är på vad gäller innehållet. Osäkerheten är större än någonsin. Vem får rätt till assistans och andra LSS-insatser i framtiden? Och hur kommer insatserna att se ut?

Baserat på en paneldebatt på Intradagarna på torsdagen går det att pussla ihop några delsvar på frågorna om framtidens LSS.

Betydande förändringar kan skönjas inom exempelvis assistans, men även daglig verksamhet och frågor kopplade till rättssäkerhet och likabehandling mellan kommuner.

Att avskaffa dagens delade huvudmannaskap för assistans har varit en uppenbar målsättning för utredningen redan från starten.
Men blir det staten eller kommunerna som får ansvaret? Det svaret dröjer. Det finns starka förespråkade både för statlig ansvar och kommunalt – men just nu är det svårt att bedöma åt vilket håll utredningen lutar.

Vi tycker inte att delat huvudmannaskap fungerar bra, så där kommer vi att föreslå en förändring

När LSS-utredningens huvudsekreterare Anders Viklund deltog på Intradagarna på torsdagen betonade han att huvudmannafrågan är viktig, men ville inte berätta vad utredningen kommit fram.

– Vi tycker inte att delat huvudmannaskap fungerar bra, så där kommer vi att föreslå en förändring.

Han lovade att man inte skulle ifrågasätta LSS som rättighetslagstiftning, men drog samtidigt paralleller med socialtjänstlagen.

– Vi lyfter blicken och tittar även på socialtjänstlagen, där det också pågår en utredning. LSS och socialtjänstlagen samspelar för många.

Tillämpningen av LSS kritiseras ofta för att den är ojämlik över landet och att rättssäkerheten är bristfällig.

– Vi kommer med förslag som gynnar förutsägbarhet och likheten i besluten, kommenterade Anders Viklund.

Vad gäller utredningens omstridda kostnadsdirektiv var Anders Viklund tvetydig.
– När vi fick tilläggsdirektiv, och inte längre hade krav på att föreslå besparingar, så hade kostnadsnivåerna redan gått ned. Nu ligger vi på en lägre nivå än när utredningen startade, men får inte öka kostnaderna.

Det är alltså oklart om tilläggsdirektivet utan sparkrav egentligen är mer generöst än vad som gällde tidigare.
– En cliffhanger, menade Anders Viklund.

Många har kritiserat direktiven till LSS-utredningen. På plats på Intradagarna var en av kritikerna – KD:s Pia Steensland, ny ledamot av riksdagens socialutskott .

– Vi hade hellre sett ett större samhällsekonomiskt perspektiv för utredningen. När många förlorar personlig assistans får det stora negativa effekter på samhällsekonomin, till exempel genom att anhöriga inte kan arbeta. Vi måste titta på de samhällsekonomiska effekterna av LSS-utredningens förslag, det är först då man kan prata. Från vår sida tycker vi att assistansersättningen är billig, sa Pia Steensland.

Utredningen går igenom alla de 10 insatserna i LSS.
– Vi går in och vänder och vrider på varje insats. Vissa insatser är lättare. Personlig assistans är något vi funderar mycket på.

Daglig verksamhet fingranskas också av utredningen.
– Vi har tittat på daglig verksamhet och kopplingen till Samhall, och även där har vi en hel del åsikter och förslag. Daglig verksamhet ska finnas kvar, och den ska fungera väl.

Kommunarrest är något vi har studerat och som vi skriver om i utredningen

Även frågor om ”kommunarrest” eller tvångsförflyttningar, där kommunala riktlinjer tvingar personer med rätt till LSS att bo i en viss kommun utan möjlighet att flytta, har uppmärksammats av utredningen.

– Det är något vi har studerat och som vi skriver om i utredningen, sa Anders Viklund.

Anders Viklund utlovar ett ”tjockt” betänkande till december, när Gunilla Malmborg kommer att överlämna resultatet till ansvarig minister.

– Vi kryddar vårt betänkande med mycket av det som forskarna säger. Det blir ett tjockt betänkande med många referenser till forskningen, sa Anders Viklund.

 

Ett bildsvep från Intradagarna

 

Anders Viklund
Anders Viklund. Foto: Linnea Bengtsson.
Pia Steensland. Foto: Linnea Bengtsson.
Pia Steensland. Foto: Linnea Bengtsson.
Barbro Lewin och Pia Steensland. Foto: Linnea Bengtsson.
Barbro Lewin och Pia Steensland. Foto: Linnea Bengtsson.
Publik på Intradagarna.
Publik på Intradagarna.
Hans Hallerfors, Intra. Foto: Linnea Bengtsson.
Hans Hallerfors, Intra. Foto: Linnea Bengtsson.
Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.
Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.
Barbro Lewin.
Barbro Lewin.
Pia Steensland och Agneta Luttropp.
Pia Steensland och Agneta Luttropp.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.