LSS-utredningen: Ingen assistans för barn – lägre lön för anhörigassistent

I en artikel från TT Nyhetsbyrån avslöjas innehållet i LSS-utredningen:
Barn under 16 år ska inte beviljas personlig assistans utan erbjudas ett nytt kommunalt stöd.
Anhöriga som jobbar som assistent föreslås få ersättningen sänkt med 6,5 procent.

Samtidigt säger utredaren Gunilla Malmborg i intervjun att hon ”inte föreslår besparingar”.

Hon hävdar att ”ingen blir utan insatser”.

– Jag förstår att det finns en oro och direktiven var ganska tuffa. Vi har hållit oss inom den ram vi haft, vi har inte kunnat utvidga insatser så att många fler kan få, säger Gunilla Malmborg till TT.

Assistans för barn stoppas

Som väntas föreslår hon att barn under 16 år inte längre ska ha rätt till personlig assistans. Barn ska istället kunna söka en ny insats som kommunerna ska ansvara för – personligt stöd för barn.

Enligt Gunilla Malmborg innebär ”personligt stöd för barn” ett bättre, mer omfattande och mer ändamålsenligt stöd än assistans.

Utredningen vill även ta bort rätten till assistans för personer över 16 år som har psykisk funktionsnedsättning. För dessa föreslås istället en ny insats kallad ”förebyggande pedagogiskt stöd”.

Sänkt lön för anhöriga

Ett annat kontroversiellt förslag är att anhöriga som arbetar som assistenter ska få sänkt ersättning. Gunilla Malmborg motiverar detta med att ”kostnaden bedöms vara lägre” när brukare och anhörig delar hushåll. Förslaget är at ersättningen ska vara 6,5 procent lägre för exempelvis en sambo till en brukare.

Det ska bli svårare att få dubbel assistans, enligt utredaren. Dubbelassistans ska bara beviljas om bostadsanpassning och hjälpmedel inte kan lösa behoven.

Inget omfattande fusk

Till TT säger utredaren nu att tidigare påståenden om omfattande fusk inom assistans ”har nyanserats”.

– Fusk är ingen huvudfråga, säger Gunilla Malmborg som nu säger att kostnadsökningarna beror på befolkningstillväxt, politiska beslut och ökad kunskap om möjligheterna att få assistans.

Utredaren vill att ändringarna i LSS ska träda i kraft från år 2022.

Förslagen väntas ge staten 600 miljoner kronor i lägre kostnader, samtidigt som kommunernas kostnader väntas öka med 300-400 miljoner.

Staten får hela ansvaret för assistans enligt utredningens förslag.

Andra förslag i utredningen:

Den som har personlig assistans ska beviljas 15 timmar i veckan för ”andra personliga behov”. Den som vill ha mer tid får ansöka om det.

Ersättningen till privata utförare ska vara ett schablonbelopp, men det ska finnas olika schabloner.

TT-intervjun har bland annat publicerats av SvD.se