LSS-utredningen oroar. Samtidigt lever hoppet om stärkt assistans

Den här veckan har Liberalerna på nytt gått ut med krav på att LSS-utredningen ska kastas i papperskorgen. Oron finns kvar för att regeringen går vidare med förslag från den kritiserade utredningen.

Vad är bakgrunden till oron?

Under sommaren 2020 skickade regeringen ut LSS-utredningen på remiss, trots att hela funktionsrättsrörelsen begärt att den skulle stoppas. Den hade då samlat damm på socialdepartementet under 1,5 år. Som väntat var remissinstanserna över lag mycket kritiska till utredningen.

”Svaren från tunga remissinstanser bekräftar det Liberalerna sa ända från början: utredningen håller inte och borde ha kastats i returtunnan”, skriver Liberalerna i sin debattartikel.

Vad händer nu med LSS-utredningen?

Det finns inga signaler från regeringen om vilka planer man har för LSS-utredningens förslag. Kanske får utredningen bara falla i glömska. Men det är också fullt möjligt att vissa förslag dyker upp från regeringens sida.

– Det finns resonemang om behovsbedömningar, om vardagsstöd och om detaljer i olika insatser som skulle kunna tas upp, men eftersom remissinstanserna har sågat och kapat sönder hela utredningen tror jag inte det är sannolikt att det blir någon proposittion, säger Bengt Eliasson (L).

Vad har remissinstanserna har sagt?

I debattartikeln från Liberalerna lyfts några av svaren från tunga instanser:

”Funktionsrättsrörelsen och branschens dom är fortsatt hård. De får nu sällskap av tunga instanser. Justitieombudsmannen konstaterar beskt att flera förslag till bestämmelser inte lever upp till de krav som måste kunna ställas på tydlighet och förutsägbarhet.

Barnombudsmannen är med rätta mycket kritisk till att LSS-utredningens förslag till ny lagstiftning är svagare än barnkonventionen. Det är sorgligt att barnens rätt inte beaktats bättre.

Fusk och kriminalitet inom assistansområdet måste stoppas, men även här sågas utredningens förslag. Ekobrottsmyndigheten konstaterar helt frankt att förslagen inte duger.

Datainspektionen tillstyrker heller inte förslagen – det saknas nämligen en analys av hur de kan slå mot enskilda människors personliga integritet. Detta är minst sagt häpnadsväckande i ett förslag till lag där medborgare behöver lämna ut de mest privata delarna av sina liv för att få rätt till stöd. Förslagen rör en stor mängd integritetskänslig information – som medborgare måste vi kunna kräva att så viktiga utredningar som LSS-utredningen åtminstone uppfyller de grundläggande kraven.”

Blir det statligt huvudmannaskap för all personlig assistans?

Ska staten, det vill säga Försäkringskassan, ta över all assistans, även den som beslutas av kommunerna? Den frågan är fortfarande högaktuell oavsett LSS-utredningen. Det finns en stor majoritet i riksdagen för att staten ska bli huvudman för all assistans. Men oenigheten är stor kring tidsplanen och övergångsregler.

– Just nu diskuterar vi direktiven för ett förstatligande med regeringen, och detta blir säkert klart under februari, säger Bengt Eliasson (L).

– Vi kommer att behöva göra om Försäkringskassans behovsbedömningar i grunden. Om man bara flyttar över kommunal assistans till staten skulle 4000 till 6000 personer hamna utanför, med nuvarande regler och praxis hos Försäkringskassan, och det kommer vi inte att gå med på, säger Eliasson som menar att regeringen i enlighet med Januariöverenskommelsen inte kan gå vidare med förstatligandet utan Liberalernas stöd.

Vad händer med utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”?

Den 24 maj 2021 ska Fredrik Malmbergs utredning ”Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn” bli klar.

– Det jag har hört om denna utredning är att arbetet har löpt på väldigt bra, och vi har stora förhoppningar på den, säger Bengt Eliasson.

Han räknar med att utredningen kan lyckas med förslag på hur egenvård ska regleras så att det fungerar bra i praktiken.
Föräldransvaret är en annan viktig pusselbit som utredaren har fått i uppdrag att se över.

Mer om LSS-insatser för barn: 2021 års upplaga av LSS-skolan har särskild lektion om insatser för barn.

– Jag förväntar mig att det blir ordentliga klargöranden av vad som är normalt föräldraansvar. Det är helt barockt att man idag talar om föräldraansvar för personer ända upp i 30-årsåldern. Vi måste skapa en trygghet och en ordning som fungerar, säger Bengt Eliasson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *