”LSS-utredningens förslag borde aldrig ha lagts fram”

DEBATTARTIKEL. Den svenska regeringen borde ha skämts när vi i fredags fick veta att Europarådet är oroligt över vad som håller på att hända med LSS i Sverige. Men så blev det inte, istället fortsätter regeringen sitt arbete med att skära ned på LSS.

Redan samma dag fick vi veta att regeringens utredare har kommit fram till att barn under tolv år och äldre över 80 år inte längre ska ha rätt till assistans. Förslaget är ett direkt resultat av regeringens katastrofala direktiv om att spara på assistans, och kan krossa livet för många familjer och äldre.

Regeringen har visat att deras viktigaste mål är att spara pengar. Men de borde förstå att förslaget kommer att stoppa många barns möjligheter att utvecklas. Hur har de tänkt att det skulle leda till sparade pengar? Tvärtom kommer kostnaderna att bli ännu större när barnen blir äldre.

Men framför allt skulle förslaget förstöra ännu fler människors liv. Att sätta en prislapp på värdighet är direkt osmakligt.

Även de familjer som fortfarande har kvar assistansen har det idag tufft. Föräldrarna måste lägga extra mycket tid på barnet/barnen med funktionsnedsättning, och det gör att de andra barnen inte får lika mycket uppmärksamhet. Det är något som många föräldrar har dåligt samvete över, och detta blir ännu värre när assistansen nu riskerar att ryckas ifrån dem.

Det sätter ett omänskligt tryck på många familjer

Förslaget skulle dessutom förstöra möjligheten för föräldrar att kunna jobba utan att behöva sjukskrivas. Det sätter ett omänskligt tryck på många familjer.

Även många äldre drabbas hårt. Om regeringen tar bort assistansen för alla över 80 år kommer det att tvinga folk till ett instängt liv, eller att bo på äldreboenden fastän de inte vill.

Oavsett vilka partier som sitter i en regering och fattar ett sådant beslut, är detta är fullständigt oacceptabelt.

Dessutom har Sverige en akut brist på äldreboendeplatser, och det kommer att bli ännu värre – år 2030 kommer det att saknas 20 000 platser. Att äldre då ska tvingas vända sig till äldreboenden där det finns för få platser innebär att många kommer att bli utan plats. Vad händer med dessa äldre?

Det finns många frågor som vi inte har fått svar på, och jag blir orolig när regeringen inte ger raka svar, utan istället duckar eller skyller ifrån sig allt ansvar.

I ett försök att undvika kritik frös regeringen förra året alla tvåårsomprövningar av assistansersättning, men vi fick aldrig några svar om vad som händer med alla de barn, unga och vuxna som redan har blivit av med sin assistans trots uppenbara behov, och framför allt trots rätt till, insatsen.

Ansvarig minister Åsa Regnér (S) var lika passiv när det nya förslaget avslöjades i fredags. Då kastade hon över ansvaret på utredaren, trots att det var regeringens direktiv som ledde fram till förslaget.

Det är ovärdigt att låta så många människor leva med oro, en oro som har pågått alldeles för länge. Men det är tydligt att regeringen vill vänta med att sätta ned foten i frågan till efter valet. Frågan är varför?

Kristdemokraterna har på flera sätt försökt få regeringen att påbörja den viktiga lagändringen för att återställa LSS. Men i stället för en snabb lagändring har regeringen dragit ut på frågan. Det har lett till ännu fler människor har tagits ifrån sin assistans.

Förslaget i som avslöjades i fredags borde aldrig ha lagts, och jag förstår att många känner ilska, förtvivlan och uppgivenhet. Men jag kommer att göra allt jag kan i striden för att rädda LSS, och det vet jag även att den samlade funktionshinderrörelsen kommer att göra.

Vi får aldrig sluta kämpa förrän alla får det stöd som de har rätt till.

David Lega (KD)
Oppositionsråd Göteborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.