Lycka till, Åsa!

Du har inte varit en bra minister för funktionshinderfrågor och definitivt inte för LSS. Skulle jag gissa var det inte dessa frågor som fick dig att ta jobbet som minister. 

Du verkar mest besvärad över att LSS via assistansupproret har tagit en stor del av din ministertid. Din fokusering på kostnader och fusk i LSS gör mig övertygad att du inte har läst Handikapputredningen och LSS-propositionen. Detta delar du dock med de flesta politikerna av idag, som därför inte förstår varför först Omsorgslagen och sedan LSS tillkom och för vilka.

Har du litat på information från andra utan källkontroll? Eller kanske är du egentligen ointresserad, vilket du i så fall delar med din företrädare.

Barn- och äldreomsorg ska inte blandas ihop med funktionshinderomsorg. Barn är alla en begränsad del av livet och detsamma gäller oss alla äldre. Personer som har LSS-insatser har nästan alla funktionsnedsättningar som de bär med sig hela livet. De flesta är inte sjuka och kan således inte bli friska.

Det är en oerhörd skillnad mellan omsorgerna. Den sammanblandning som görs leder till att gruppers behov ställs mot varandra. Att även LSS bedöms med kostnader trots att lagen säger annorlunda.

Fusk i bidragssystem och avdragssystem förekommer alltid på ett par procent. Varför just LSS pekas ut och ibland även sjukskrivningar tyder på att ni politiker bara vågar ge er på de svagaste. Fusket som är större men begås av medlemmar i stora röststarka grupper klarar sig utan kritik. De vansinnigt överdrivna siffror som fortfarande presenteras för LSS utifrån en fuskutredning, i dubbel bemärkelse, som Billum genomförde 2011 ger dig och Försäkringskassans ledning inga pluspoäng.

Det ger bara en fadd smak av alla inte är lika värda gäller för er. Fusk förekommer även i den onödigt snabba privatisering som politiker gemensamt är ansvariga för och som mest handlar om ideologi Jag kallar det snarare något som nästan är en synonym avseende stavning.

Ditt specialområde är kanske jämställdhet. Där får andra utvärdera ditt jobb. Klart är väl att FN uppskattar det. Men för oss i funktionshinderrörelsen är jämlikhet viktigare.

Medan jämställdhet handlar om lika villkor mellan könen, så beskrivs jämlikhet i LSS som att man ska ha möjlighet att leva som andra trots sin funktionsnedsättning och om att de skillnader som finns mellan de som har en funktionsnedsättning och de som inte har skall utjämnas.

Även jämlikhet mellan människor i olika delar av landet, att LSS ska tillförsäkra alla som tillhör personkretsen ”en god service och ett gott stöd oavsett var de bor”.