Lyckad temadag om LSS

FÖRENINGSNYTT. Det blev stor uppslutning när årets första temadag om LSS gick av stapeln på hotell Anglais i Stockholm. Länsförbundet var värd för dagen och Harald Strand moderator. Efter ett inledande tal av Harald om LSS idag vidtog en genomgång av den pågående LSS-utredningens sammansättning och uppdrag.

Pelle Kölhed uttryckte oro över den fokus som ligger på besparingar inom assistansersättningen, men var tydlig med att han är envis och att han kommer förhandla hårt med utredarna för att det ska bli så bra som det går. Han uppmanade alla som var där att själva höra av sig direkt till utredarna för att berätta om hur LSS fungerar eller inte fungerar.

Elisabeth Langran redogjorde för Länsförbundets rapport om LSS-domar i förvaltningsrätten i Stockholm.

Efter lunch delades alla in i olika grupper beroende på vad man ville prata om; daglig verksamhet, personlig assistans, anhörigstöd eller allmänt om LSS. Grupparbetena var det bästa. 8 grupper med fullt fokus och smittsam aktivitet. Vilken kamplusta! Tack för det ni alla som var med, och det var drygt 100 personer.

Jag slogs av vilken sanningen det ligger i uttrycket: “Tillsammans är vi starka”. Nu är det inte tid att vara tyst, nu är det tid att berätta för att påverka med kraft.

Nästa möte är den 11 mars i Skövde. Alla FUB-medlemmar är välkomna om ni vill och kan! Anmäl er i så fall i tid. Se inbjudan på Riks-FUB hemsida.