Lycklig utan pengar

Det finns gamla ordspråk om att ”pengar gör ingen lycklig”. Kanske är det så för de som har gott om pengar i aktier, fastigheter, bilar, båtar, konst och annat, där hela deras tid, likt i Monopolspelet jag spelade som ung, går åt att öka sin fiktiva förmögenhet i stället för att njuta av sina pengar. Men för den som är fattig betyder pengar mycket för välbefinnandet.

I en nyligen genomförd global undersökning har man visat att svenskar är mindre lyckliga än våra nordiska grannar. Sverige har fallit i topplistan under senare år. Några ekonomer påstår att det sammanfaller med att förmögenhetsskillnader ökat mest i Sverige och att tillgångarna nu är extremt ojämnt fördelade.

I rapporten från den globala undersökningen angav ett antal faktorer som påverkar vårt lyckoindex. Såsom ålder, utbildning, socialgemenskap, arbete, hälsa och inkomst.

Är du utan arbete blir du utanför social gemenskap och har oftast dålig inkomst. Då är det svårt att vara lycklig!

LSS har som övergripande kvalitetsmål att ge berörd person goda levnadsvillkor. Det är ganska nära synonymt med att vara lycklig.

Problemet är att de som omfattas av LSS har ofta sämre hälsa än andra, får oftast sämre utbildning än andra, har ofta inget arbete, har sämre inkomst och högra skatt än andra. LSS personer lever som grupp hela sitt vuxna liv i fattigdom – där oftast myndigheter bestämmer deras välfärd och välbefinnande.

I det perspektivet är det svårt för en person som omfattas av LSS att vara lycklig!