M står fast vid förslag om höjd skatt för personer med sjukersättning

Moderaterna backar inte från det kritiserade förslaget, i vårbudgetmotionen, att höja skatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

Föräldrakraft / HejaOlika har under några veckor försökt få svar från Moderaterna på kritiken som riktats mot M-förslaget att avskaffa skattelättnaden för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

Nu har vi fått svar på vissa delar av kritiken.

Framförallt har vi fått besked om att M står fast vid planerna på att höja skatten för de som har sjuk- och aktivitetsersättning.

Camilla Waltersson Grönwall svarar så här i ett mejl på frågan om M kommer att backa från det kritiserade förslaget:

– Det finns stora behov av att genomföra reformer för att exempelvis korta vårdköerna, göra det mer lönsamt att arbeta och täcka upp för regeringens underfinansiering av polisen

– Vi valt att återställa ett par av de förslag som regeringen genomförde i budgeten för 2018 och omprioritera dessa pengar till exempelvis välfärden och fler poliser.

De frågor vi framfört till bland annat Elisabeth Svantesson, M:s ekonomiskpolitiska talesperson, lyder:

Hur kan det komma sig att M väljer att försämra för en så utsatt grupp?

Ekonomin för gruppen har halkat efter i 15 år och nu vill M göra det ännu sämre?

Hur är det meningen att de, som har sjuk- och aktivitetsersättning och saknar möjlighet att arbeta, ska försörja sig?

M måste väl ändå backa från detta?

Så här lyder det svar som vi nu fått från Camilla Waltersson Grönwall per mejl:

”För oss är det en självklarhet att den som har långvarigt nedsatt arbetsförmåga ska ha ett tryggt skyddsnät. Samtidigt finns det även stora behov av att genomföra reformer för att exempelvis korta vårdköerna, göra det mer lönsamt att arbeta och täcka upp för regeringens underfinansiering av polisen. Givet att regeringen genomförde ett stort antal ofinansierade förslag i förra årets budget har ett antal av dessa omprioriteras för att exempelvis kunna se till att sjukvården och polisen kan få mer resurser. Som så ofta i budgetsammanhang krävs det tydliga prioriteringar och detta blev särskilt aktuellt efter att regeringen valde att höja olika bidrag utan att finansiera det i höstens budget.

Då vi vill undvika fler ofinansierade kostnadsökningar samtidigt som vi exempelvis vill skjuta till resurser för att minska köerna i vården, gör det mer lönsamt att arbeta samt täcka upp regeringens underfinansiering av polisen har vi valt att återställa ett par av de förslag som regeringen genomförde i budgeten för 2018 och omprioritera dessa pengar till exempelvis välfärden och fler poliser.

Det ska samtidigt påpekas att de återställare som görs vad gäller sjuk- och aktivitetsersättningen endast påverkar saker som nyligen trädde i kraft, vi föreslår inga ändringar i saker som gällt under lång tid inom detta område.”

Läs mer:

Nyhetsartikeln om att M vill avskaffa skattelättnaden
Moderaterna vill avskaffa skattelättnad vid sjuk- och aktivitetsersättning

Nyhetsartikel om kritik från Liberalerna
Chock hos allianskollegor: Inte alls vår politik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *