Majoritet kräver obligatorisk valfrihet för assistans

Publicerat av
Redaktionen
Dela

Obligatorisk valfrihet för personlig assistans – det vill majoriteten i riksdagens socialutskott införa snarast.

Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att lämna förslag som innebär att alla assistansberättigade fritt får välja utförare.

S, MP och V motsätter sig dock förslaget. Även dessa partier säger sig vilja värna valfriheten, men anser att ett införande av obligatorisk valfrihet går för långt. De motiverar sitt motstånd med att att det skulle inskränka kommunernas självstyre alltför mycket.

Den 19 april kommer riksdagen att debattera och fatta beslut i frågan.

Artikeln publicerades 2017-03-16

Publicerat av
Redaktionen