Mamman blev skyldig 200 000 kronor för vårdbidrag

Under nästan två års tid fick mamman vårdbidrag för dottern som har en funktionsnedsättning, trots att dottern hade flyttat hemifrån.
Nu har tingsrätten bestämt att mamman måste betala tillbaka 219 495 kronor till Försäkringskassan, rapporterar tidningen Mitt i Huddinge.

Föräldrar till cirka 43 000 barn runt om i Sverige har beviljats vårdbidrag av Försäkringskassan, men det har hittills varit mycket ovanligt att något fusk avslöjats.

Vårdbidraget kan sökas av föräldrar om barnet har en sjukdom, uvecklingsstörning eller annan funktionsnedsättning som kräver mycket tillsyn och vård. Vårdbidraget kan också ersätta merkostnader som familjen har på grund av funktionsnedsättningen.

Mamman i Huddinge hade rätt till vårdbidraget så länge som dottern bodde hemma. I december 2006 flyttade dottern till en skola som även har ett boende som passar hennes behov.
Mamman borde ha informerat om dotterns flytt, men gjorde inte detta. När vårdbidraget skulle ses över i oktober 2008 fick Försäkringskassan veta av kommunen att dottern inte längre bodde hemma.

Försäkringskassan begärde därför tillbaka vårdbidrag för ett år och nio månader. Eftersom mamman inte betalade gick ärendet till tingsrätten som nyligen avkunnade en dom som innebär att mamman måste betala tillbaka pengarna.

Fakta om vårdbidrag
För att få vårdbidrag måste barnet behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader. Man har också rätt till vårdbidrag om man har stora merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom.
Man kan få vårdbidrag från att barnet är nyfött till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Vårdbidraget betalas ut till den förälder som ansöker om bidraget eller den som har den rättsliga vårdnaden om barnet.
Helt vårdbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet. Man kan få helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag.
Helt vårdbidrag är idag 8 833 kronor per månad.
Källa: Försäkringskassan