”Man kan förlora jobbet för att stödet kommer för sent”

Långa väntetider och bristande samverkan gör att personer med funktionsnedsättning blir utan arbete. Det berättar Kristian Cornell på DHR. Nu har han och resten av funktionsrättsrörelsen tröttnat på servicen från Arbetsförmedlingen.

LÄS ÄVEN: Arbetsförmedlingens stöd vid funktionsnedsättning har kraftigt försämrats

Arbetsförmedlingen utlovar nya samråd under våren

Vid ett möte med Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw förra veckan fick funktionsrättsrörelsen dock löfte om nya samråd med Arbetsförmedlingen. Start sker redan i vår.

Det är en arbetsgrupp med representanter för DHR, Funktionsrätt Sverige, SRF, HRF och Autism- och aspergerförbundet som har initierat de nya samråden.

Här berättar DHR:s ombudsman Kristian Cornell om bakgrunden.

Hur illa är det med Arbetsförmedlingens service för personer med funktionsnedsättning?

– Medlemmarna i alla våra förbund upplever ökade svårigheter att få service och stödinsatser på arbetsmarknaden. Vi anser att det händer alldeles för lite från regeringen och i sin tur från Arbetsförmedlingen.

– Vi menar att det finns för lite resurser på Arbetsförmedlingen, för att prioritera personer med funktionsnedsättning. Fler personer med funktionsnedsättning klassas i dag som långtidsarbetslösa. I stället för att få stöd i rimlig tid bollas man mellan olika handläggare, och får berätta sin historia gång på gång.

– Inom DHR har vi exempel på att hur Arbetsförmedlingens bristande hantering lett till att en person inte kunnat behålla sitt nya jobb, eftersom hen inte fick det stöd hen hade fått beslut.

– Att kunna få ett personligt möte med en arbetsförmedlare och eller få en stödinsats är många gånger en förutsättning för att personen ska kunna skaffa ett jobb.

– Det tar för lång tid att få arbetshjälpmedel eller stöd av SIUS. Jag förstår att detta inte går på några dagar! Men i dagsläget kan det ta orimligt lång tid, vilket skapar stor osäkerhet, både hos arbetssökande och arbetsgivare.

LÄS ÄVEN: Funkis och arbetslös? Här är arbetsmarknadsstöden du kan få 2022

Vad anser ni att bristerna beror på?

– Det finns en otydlighet i styrningen av Arbetsförmedlingen. Regeringen säger sig prioritera frågan, men med få konkreta handlingar. I regleringsbreven till Arbetsförmedlingen saknas konkreta mål om hur förbättringar för personer med funktionsnedsättning ska ske.

Vilka åtgärder vill funktionsrättsrörelsen se?

– Det är fundamentalt att det finns tillräckliga resurser på arbetsförmedlingen för att kunna få en personlig kontakt och kunna ringa in sina styrkor och förutsättningar. Det handlar också om att det måste gå smidigt att utreda eventuella behov av stödinsatser. Allt detta så att personen kan lämna arbetslösheten. Det behövs samråd med funktionsrättsrörelsen, både långsiktigt och kortsiktigt.

– Inom DRH anser vi att stödet till arbetshjälpmedel måste moderniseras. Stödet behöver utökas med anpassningar i nära samband med arbetsplatsen. Arbetsplatsen kan vara en större kontorsbyggnad, och då anpassning behövas för en dörr även utanför den egna arbetsplatsen.

– DHR anser också att arbetet mot diskriminering behöver stärkas. Vi vet till exempel att det finns arbetsgivare som drar sig för att anställa en person med rollator eller rullstol för att det finns en risk för anpassningskostnader. Det finns stöd för arbetshjälpmedel som kan täcka anpassningskostnader, men vet arbetsgivare om det? Och hur lång tid tar ersättningen att få? Vi försöker öka kunskapen hos aktörer och arbetsgivare.

LÄS ÄVEN: Hur får man bidrag till arbetshjälpmedel?

Vad rekommenderar ni era arbetssökande medlemmar?

– Inom DHR hade vi många medlemsträffar i arbetsmarknadsfrågan under 2021, där vi delade erfarenheter och försökte komma på tips och lösningar. Vår förbundsstyrelse prioriterar frågan om arbetsmarknad.

– Vi försöker skapa dialog och samverkan med arbetsgivare och andra aktörer på arbetsmarknaden. Vi har samarbetat nära med Manpower Group, med rekryterare och arbetsgivare som målgrupp. Vi har även haft medlemskurser med EnableIn, som är en del av LinkedIn.

10 punkter från funktionsrättsrörelsens arbetsmarknadsprogram:

Gör en översyn av arbetsmarknadsstöden för personer med funktionsnedsättningar.
Anslå tillräckliga medel till Arbetsförmedlingen.
Arbetssökande måste få hjälp av specialister på Arbetsförmedlingen.
Kvalitetssäkra stöden till personer med funktionsnedsättning.
Arbetsförmedlingen måste bli snabbare och effektivare i att ge stöd.
Gör riktad storsatsning på jobb till personer med funktionsnedsättning nu i återstarten efter pandemin.
Involvera funktionsrättsrörelsen aktivt i fortsatta arbetet med att förbättra stöden.
Sluta använda begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” som skapar negativa attityder hos arbetsgivare, arbetsförmedlare och arbetssökande.

FUB: Arbetsförmedlingen – en katastrof

I en debattartikel från Riksförbundet FUB kräver att regeringen agerar för att personer med funktionsnedsättning ska få bättre stöd av Arbetsförmedlingen.

– Reformeringen av Arbetsförmedlingen varit en katastrof för personer med funktionsnedsättning. Regeringen måste snarast dra i bromsen, ta den avgående analyschefens kritik på största allvar och ge nya direktiv till Arbetsförmedlingen, heter det i debattartikeln.

FUB har följande krav:

■ Ge Arbetsförmedlingen tillräckligt med resurser så personer med funktionsnedsättning får tillgång direkt till en personlig handläggare/SIUS-konsulent med särskild kompetens.

■ Satsa på – i stället för att motarbeta – lokala samarbeten med arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och andra aktörer som erbjuder jobb som fungerar väldigt bra för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I dagsläget har ett stordriftstänk helt tagit över, där de aktörer som upphandlas helst ska vara rikstäckande.

■ Se till att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tecknar avtal med alla kommuner, för att ge möjlighet till övergång från daglig verksamhet till arbete.

LÄS ÄVEN: Funkis och arbetslös – här är stöden du kan få idag!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.