Man med autism får sjukersättning – jobb inte realistiskt

En man med autism och inlärningssvårigheter beviljas hel sjukersättning av Kammarätten i Göteborg.
”Enkla arbetsuppgifter som han tidigare utfört inom en anpassad anställning finns inte längre kvar på arbetsmarknaden”, konstaterar kammarätten.

Orealistisk med anpassningar

Kammarrätten skriver att mannens ”mycket begränsade förmåga att lära sig nya saker, betydande läs- och skrivsvårigheter, hörselnedsättning och fysik som utesluter fysiskt arbete” gör det orealistiskt att en arbetsgivare vill gör de anpassningar som skulle krävas.

Personen har därmed ”gjort sannolikt att hans arbetsförmåga är helt nedsatt i förhållande till förvärvsarbete på arbetsmarknaden”.

Ansökte om hel sjukersättning

Mannen hade ansökt om hel sjukersättning från maj 2019.
Ansökan avslogs av Försäkringskassan i oktober 2019.
Mannen överklagade till förvaltningsrätten men fick avslag även där, varefter han överklagade till kammarrätten.
Avslagen förklarades med att det ”inte var utsiktslöst” rehabiliteringsåtgärder skulle kunna leda till att mannen fick arbetsförmåga i någon mån.

Kammarrätten ansåg dock att det inte är realistiskt att tro att mannen kan få anställning.

Prövning måste vara verklighetsförankrad

Så här resonerar kammarrätten i mål 3333-21:

”Den prövning som ska göras av den försäkrades arbetsförmåga måste vara verklighetsförankrad, vilket innebär att en utgångspunkt bör vara att den försäkrade ska kunna utföra ett arbete på ett sådant sätt att någon är villig att betala för utförandet. Bedömningen avser således om det kan anses realistiskt att den försäkrade skulle kunna erbjudas i vart fall ett anpassat arbete eller en subventionerad anställning. I denna bedömning ligger att det måste kunna ställas basala krav på produktivitet, såsom att arbetsuppgifterna utförs någorlunda självständigt och med viss kvalitet samt inom en viss tid.

LÄS ÄVEN: Så funkar sjukersättning och aktivitetsersättning