”Många av oss kommer inte att kunna bo kvar hemma”

Organisationerna STIL, JAG och RBU protesterar idag mot de förslag som i morgon, 10 januari, väntas presenteras av LSS-utredningen.

”Vi har tagit del av förslagen, vilka är så pass kraftiga försämringar i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, att vi kommer att få se gamla tiders stora institutioner byggas i Sverige. Utredningen är inget annat än en katastrof”, skriver Magnus Andén, ordförande riksföreningen JAG, Maria Persdotter, ordförande RBU och Jessica Smaaland, politisk sekreterare STIL.

I en debattartikel i Arbetaren skriver de att det framförallt är ”tre förslag som med kirurgisk precision slår sönder rätten att leva som andra, som vår stolta LSS-tradition säger att personer med funktionsnedsättning ska kunna göra”.

Det handlar om förslaget att ta bort assistans för barn under 16 år och istället ge dem ett annat personligt stöd.

”Med det här förslaget kommer allt fler föräldrar att inte orka längre”, skriver debattörerna.

”Skräckartade upplevelser”

De protesterar också mot väntade förslag om att vuxna som behöver stöd som inte är av praktisk karaktär inte heller ska ha rätt till assistans.

”Här återfinner vi den kanske mest sårbara gruppen: personer med intellektuell funktionsnedsättning och exempelvis autism, som ofta har stora problem att kommunicera och som behöver människor runt sig som förstår dem väl och kan tolka signalerna. Många har skräckartade upplevelser från institutioner bakom sig. De har varit inlåsta och neddrogade, utsatta för tvång och våld. Ska de tvingas tillbaka dit?”

Vidare vänder man sig mot förslag om en ny schablon på 15 timmar per vecka för att sköta hemmet, handla mat, träna och ha en aktiv fritid:

” Det är helt orimligt. Här ser vi skuggorna av forna tiders institutioner växa sig än större och tydligare”, skriver debattörerna.

”Vi är många som trodde att institutioner tillhörde det förgångna. Men de förslag som nu läggs på regeringens bord betyder att många av oss inte längre kommer att kunna bo hemma, varken med våra familjer eller i våra egna lägenheter.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *