Nyheter

Många elever med stödbehov byter program


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det är extra vanligt att elever med stora stödbehov byter program under sin tid i gymnasieskolan.
– Gymnasieskolan behöver bli bättre på att ge elever stöd i undervisningen, säger Anna Ekström, Skolverket.

Det är extra vanligt att elever med stora stödbehov byter program under sin tid i gymnasieskolan.
– Gymnasieskolan behöver bli bättre på att ge elever stöd i undervisningen, säger Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket.

Skolverket presenterar idag en rapport som visar att mer än var tionde elev byter program på gymnasiet.
– En av våra slutsatser är att elever i behov av särskilt stöd är överrepresenterade bland elever som byter program, säger Charlotte Mannerfel, projektledare för studien.

Mer studie- och yrkesvägledning och bättre stöd i gymnasieskolan skulle kunna förebygga många byten, anser Skolverket.
– En viktig slutsats är att skolorna måste bli bättre på studie- och yrkesorientering. Den nya skollagen stärker dessutom elevernas rätt till vägledning, säger Anna Ekström.

Konsekvenserna är allvarliga, särskilt för eleverna. Bara 29 procent av ”programbytarna” fick slutbetyg efter tre år i gymnasiet, jämfört med 85 procent av de elever som inte bytt.

Skolverket varnar också för att det också leder till ökade kostnader för kommunerna.
– Istället för att lägga stora belopp på att elever ska behöva gå fler år i gymnasieskolan så kan kommunerna satsa på bra studie- och yrkesvägledning och stöd, säger Anna Ekström.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för STIL
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Fremia
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox