Många känner inte till hur bilen kan anpassas

Ett huvudstöd från Minicrosser.

”Det finns goda förutsättningar att komma tillrätta med sittproblematik i bilen”, säger Aleksandar Milatovic på Vägverket, en av de tjänstemän som varje vecka besöker familjer som ansökt om bilstöd.
Aleksandar Milatovic har upplevt att besöken är uppskattade och fyller en viktig funktion.

Om du ansöker om bilstöd för anskaffning och eller anpassning får du efter en tid ett besök av en representant från Vägverket.

Det är Försäkringskassan som, efter att den granskat din ansökan, ger Vägverket i uppdrag att besöka dig.

Skälen till dessa besök är bland annat att informera om vilka anpassningar som kan göras för att möta de behov du eller någon annan i familjen har, samt att informera om vilka möjligheter som står till buds.

Vägverket kan hjälpa dig att avgöra hur anpassningar bör utföras och, om du inte redan köpt en bil, föreslå vilken typ av bil som kan vara lämplig för just dig.

MISSA INTE…
Tema ”Bilar och anpassningar” i Föräldrakraft nr 2, 2009.
Utkommer till prenumeranterna den 19 mars.

Föräldrakraft har varit i kontakt med Aleksandar Milatovic, trafikinspektör på Vägverket, och en av de tjänstemän som gör denna typ av besök.

 

Aleksandar Milatovic ser att många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar inte känner till vilka möjligheter det finns att anpassa ett fordon till familjens behov.

– Jag tror att det kan vara viktigt att nå ut med budskap om detta område eftersom jag upplever att det är svårt att fånga upp denna föräldragrupp. Det kan förvåna mig hur lite föräldrar, och även många gånger arbetsterapeuter, känner till om det här. Reaktionen när jag visar och förklarar vilka möjligheter som finns blir ofta en aha-upplevelse. Det klassiska är till exempel att personer tittar på en vanlig herrgårdsvagn, men sällan är det den mest lämpliga bilen.

Föräldrar har många gånger inte en aning om att det bland mycket annat finns specialanpassade bilbarnstolar, enligt Aleksandar Milatovic.

– Vi kan visa upp de bilbarnstolar som finns, så att de inte behöver hatta mellan olika tillverkare. Idag är det många som ansöker om bilstöd, men det finns fortfarande ett mörkertal där ute som inte vet om att de här möjligheterna finns. Man tänker att det där funkar inte för oss, men det finns oändligt många möjligheter, säger han.

 

Aleksandar Milatovic har märkt att många har en snäv syn på möjligheterna med bilstöd.

– Många tror att bilanpassning handlar om rörelsehinder, men det kan även omfatta autism då föräldrar upplever problem då de ska åka med sina barn, säger han.

Vilken typ av anpassning kan bli aktuell i ett sådant fall?

– Ett problem vi stöter på är att barnet inte vill ha bilbälte, man kan då göra så att barnen inte kommer åt den knapp med vilken de låser upp bältet. Eller så kan de använda en annan typ av fixeringsbälte, som gör att de inte kan klättra fram till föraren och störa föraren. En del barn sparkar sönder inredningen, och då kan man se till att de inte har något att sparka, säger Aleksandar Milatovic.

När började du besöka personer som har ansökt om anskaffnings- och eller

anpassningsbidrag?
–  För cirka fyra år sedan började jag jobba med utredningar gällande bilanpassningsbehov för personer med funktionsnedsättningar.

Hur många besök kan det bli på en vecka/månad?


–  Under 2008 hade Vägverket, hela landet, cirka 1100 bilstödsärenden fördelat på 17 trafikinspektörer. Uppskattningsvis 25-30 procent gällde barnanpassningar. För min egen del blir det uppskattningsvis 4-5 bilstödsärenden i veckan. 50 procent av min tid jobbar jag som nationell samordnare för Vägverkets trafikinspektörer/bilstödshandläggare.

 

Hur har bemötandet varit?

– Min bedömning är att det har mottagits väl att Vägverket är en del av bilstödsprocessen. En del blir till en början förvånade över att Vägverket är inblandatg, men i slutändan är man ändå nöjd med vår delaktighet. Jag upplever framförallt att responsen varit positiv hos föräldrar med barn med funktionsnedsättning, samt människor som inte är så intresserade av bilar i största allmänhet. Detta eftersom vi kunnat informera föräldrar om vilka möjligheter det finns att anpassa bilar så att deras barn kan färdas så trafiksäkert som möjligt, men också att det finns goda förutsättningar att komma tillrätta med eventuell sittproblematik även i bilen, vilket ofta är ett problemområde.

– När det gäller människor med ”bristande” bilintresse uppskattas det framförallt att vi kan föreslå lämpliga bilmodeller utifrån det aktuella funktionshindret.

 

Vad kan du hjälpa till med?

– Jag vill betona att jag kan hjälpa föräldrar med barn med funktionsnedsättningar att hitta en lämplig anpassad bilbarnstol. Vi har till exempel samlat ihop cirka sex olika modeller som man kan titta på hos oss. Jag är ingen expert på sittproblematik men jag kan ändå informera och upplysa om vilka olika alternativ som finns beroende på vilken typ av sittproblematik som föreligger. Vägverket kan även efter utförd bilanpassning genomföra så kallad funktionskontroll.

Denna utförs utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv och det är framförallt sådant som man kanske inte i första hand tänker på eller har haft möjlighet att undersöka på egen hand på grund av ovetskap.

Efter att Aleksandar Milatovic gjort sitt besök sammanställer han sina iakttagelser i ett så kallat tekniskt yttrande som han skickar till Försäkringskassans bilstödsenhet i Västervik. Det tekniska yttrandet är sedan en del av det underlag som ska ligga till grund för beslutet gällande anpassningsbidraget.

 

 

Tillverkare av specialanpassade bilbarnstolar som Vägverket föreslår:

Anatomic Sitt

Etac

Minicrosser

Permobil