Många missar nya högskoleutbildningar som har extra stöd

Upp till 250 elever med funktionsnedsättningar skulle få chansen. Men bara 20 antogs i den första intagningen.

– Vi hade förväntat oss att fler skulle ha antagits, skriver Myndigheten för yrkeshögskolan i en rapport om satsningen på fem nya yrkeshögskoleutbildningar med utökat stöd.

En förklaring till att bara 16 procent av de antagna eleverna har konstaterad funktionsnedsättning är att det var kort tid från beslut till att utbildningarna startade.
Därför blev det också kort tid för att nå ut till målgruppen med information och marknadsföring.

Nu hoppas myndigheten att vårens nya antagning ska resultera i att en större andel elever med funktionsnedsättning antas.

Risken är dock att ungdomar med funktionsnedsättning konkurreras ut av sökande utan funktionsnedsättning.
Alla sökande måste nämligen konkurrera på lika villkor om utbildningsplatserna, en eventuell funktionsnedsättning ger ingen förtur.

Ett annat problem har varit att en sökande med stöd enligt LSS-lagen fick vänta orimligt länge på kommunala beslut när han behövde flytta från hemkommunen till utbildningsorten i en annan kommun.

En viktig fördel med utbildningarna inom pilotprojektet är att de har en hög beredskap för att hjälpa till med extra stöd. Myndigheten tror att detta kan vara en förebild för hur andra utbildningar kan bedrivas.

– Redan i dag finns exempel på hur utbildningsanordnare funderar över hur man kan implementera synsättet i övriga utbildningar. Förhoppningen är att alla yrkeshögskoleutbildningar i framtiden har goda möjligheter att ta emot studerande med funktionsnedsättningar även om det naturligtvis redan sker idag, heter det i rapporten.

Myndigheten för yrkeshögskolan vill gärna utöka pilotprojektet med fler utbildningar från hösten 2014. Dels vill man göra satsningen mer känd, dels vill man ha en bättre uppföljning.

Myndighetens webbplats finns på www.yhmyndigheten.se