Många unga vuxna blir symptomfria

Många unga vuxna som fått diagnosen Asperger syndrom blir symptomfria efter fem år. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Samtidigt kunde man se att några av dem som medverkade i studien hade en mer uttalad funktionsstörning än den diagnos de först fått. Därför måste man nu bli bättre på att följa upp barn som får diagnosen.

Asperger syndrom är en form av autism och diagnosen ges oftast till pojkar. Syndromet innebär att man kan ha svårigheter med sociala kontakter och ömsesidig kommunikation. Man brukar anse att syndromet är en livslång diagnos, men nu menar överläkaren Mats Cederlund att man kontinuerligt måste göra återbedömningar av barnen och de unga vuxna.

– I studien var det 16 procent av de unga männen som inte längre uppfyllde kriterierna för att ha Asperger syndrom. Detta illustrerar vikten av återkommande bedömningar av individer med denna och andra typer av neuropsykiatriska störningar, säger Mats Cederlund.

Men man såg inte bara att många av individerna hade blivit av med sina symptom. Några av de unga vuxna hade utvecklat mer uttalade funktionshinder än vid diagnostillfället.

– Några få av de unga männen hade drabbats av allvarlig psykisk sjukdom efter det att de fått sin diagnos och de hade försämrat sin intellektuella kapacitet, säger Mats Cederlund.

De pojkar som medverkade i studien hade när de blivit äldre extra svårt att behålla ett jobb. Många med Asperger syndrom är väldigt intellektuella och har en förmåga att fokusera starkt på vissa saker. Men det är svårare för dem att få och behålla ett vanligt arbete.

– För att ge dem en verklig chans måste samhället erkänna deras svårigheter och ge dem en sysselsättning som är anpassad efter deras förutsättningar, säger Mats Cederlund.

www.sahlgrenska.gu.se