Maria Johansson: Ett ödesval för alla EU-medborgare

En miljon EU-medborgare med funktionsnedsättningar lever fortfarande på institution. Skrämmande nog ökar antalet istället för att minska. EU måste intensifiera kampen för mänskliga rättigheter men tyvärr finns idag tecken på motsatsen.
Det skriver Maria Johansson, tidigare ordförande för DHR, som nu kandiderar till Europaparlamentet i denna debattartikel.

DEBATTARTIKEL. Allt som vi människor skapar har vi ett ansvar för och en möjlighet att utforma så ingen utestängs, vare sig det handlar om lagar, strukturer, fysiska miljöer eller produkter. Oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Det ansvaret ska vi ta, också i Europaparlamentet.

Var sjätte EU-medborgare, 80 miljoner, har en funktionsnedsättning. Med en åldrande befolkning kommer vi som är beroende av tillgänglighet öka än mer till antal och i samband med satsningar som görs måste alla möjligheter att göra rätt och göra bra från början tas, att uppmuntra till innovation och teknisk utveckling.

EU har också inneburit en viktig möjlighet att driva på i frågor om mänskliga rättigheter och vi har i Sverige just EU som pådrivare, bland annat när det gäller tillgänglighet, att tacka för en hel del. Vi hade exempelvis haft lag om handikappanpassad kollektivtrafik sedan 1979 men det var först i och med bussdirektivet 2001 som vi i Sverige började installera ramp på bussarna, när EU sa att det skulle göras.

EU har legat i framkant och drivit på. Men arbetet måste fortsätta och intensifieras och det finns tyvärr tecken på motsatsen. Det av kommissionen utlovade tillgänglighetsdirektivet skjuts hela tiden på framtiden och många berättar om en ständigt pågående kamp mellan ett rättighetsperspektiv och ett välgörenhetsperspektiv när det gäller synen på frågor och förslag som rör undanröjande av funktionshinder.

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Denna gång är valet viktigare än någonsin. Den tidiga våren till trots är det kalla vindar som drar genom Europa just nu. Det är ett ödesval. Det handlar om vilken väg Europa ska gå.

De strömningar vi ser i hela Europa med rädsla för det som är annorlunda drabbar alla diskrimineringsgrunder: Homofoba lagar har antagits i Litauen. Romer diskrimineras systematiskt i Rumänien. I Ungern fick högerextrema Jobbik hela 20,5 procent av rösterna i helgens val.

Över en miljon EU-medborgare med funktionsnedsättning lever fortfarande på institution och den siffran har skrämmande nog börjat öka istället för att minska.

Det vore lätt att tappa modet, men låt oss istället omvandla rädslan inför det skrämmande som sker i vår omvärld till engagemang för frihet, demokrati, fred och mänskliga rättigheter! EU utgör en plattform och möjlighet för att påverka allt detta och att driva på utvecklingen, att genom samarbete arbeta för en politik som istället för att sortera och dela upp människor utgår från allas lika värde och rättigheter.

Det är därför jag vill till Europaparlamentet – för att jobba för mångfald och för politik som utgår från människors lika värde och rätt på riktigt. För att synliggöra funktionshinderperspektivet som måste tas på allvar och komma upp på agendan inom i princip varje politikområde. Använd din rösträtt, för Europas framtid – alla demokratiska krafter för mänskliga rättigheter och mångfald behövs mer än någonsin. Det handlar om vilken väg vi ska gå.

Maria Johansson
Kandiderar till Euopaparlamentet för Folkpartiet, plats 11 på valsedeln.
Förbundsordförande DHR 2007-2013.