Maria Larsson utlovar nytt förslag mot diskriminering senast i juni

Senast i juni kommer regeringen att lägga fram ett förslag som kan göra det olagligt att ha brister i tillgänglighet.
Det utlovar folkhälsominister Maria Larsson (KD) i en debattartikel i Göteborgs-Posten idag.

Uttalandet om en skärpt diskrimineringslag kommer, lite undanskymt, i slutet av debattartikeln, som Maria Larsson undertecknat tillsammans med Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, och Carl Älfvåg, generaldirektör för Handisam.

– Regeringen utreder frågan om det ska anses vara grund för diskriminering när man struntar i att åtgärda bristande tillgänglighet. Något som då skulle föras in i den samlade diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2009. Regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag under första hälften av 2010, heter det i artikeln.

Artikelförfattarna vill att år 2010 ska bli ”ett år då Sverige tar ett avgörande kliv framåt”.

Sverige av idag beskrivs som en riktigt usel plats när det gäller tillgänglighet. Så här lyder Larssons, Knapes och Älfvågs gemensamma omdöme om Sverige just nu:

”Ett samhälle där en femtedel av befolkningen möter betydande hinder i vardagen på grund av att miljön är otillgänglig. Där många inte kan ta del av information eller kommunicera med andra. Där personer utestängs från studier, restauranger, fritidsliv och kulturella evenemang. Där människor inte kan göra sin röst hörd i de demokratiska valen eftersom vallokaler är otillgängliga.”

För att ändra på detta utlovas bland annt följande åtgärder:
* Handisam ska sprida information om Statens Folkhälsoinstituts rapport om ohälsa bland personer med funktionsnedsättningar. Lokala initiativ ska stödjas.
* En ny strategi för den nationella handikappolitiken ska presenteras i en skrivelse från regeringen. Det blir tydligare prioriteringar, uppföljningsbara mål och öppna jämförelser.
* Fler kommuner ska ta fram jämförelser av den fysiska tillgängligheten.  Försök har genomförts i liten skala och nu ska modellen spridas till fler kommuner.
* Under 2010 ska Handisam sprida råd om hur man lokalt kan presentera information om tillgänglighet.
* Handisam ska informera kommunerna om rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar och stödja dem i arbetet med att förverkliga FN-konventionen.

Hela artikeln kan läsaas på SKLs webbsida på
http://www.skl.se/artikel.asp?C=1955&A=64470#