Maria marscherar för tillgänglighet när andra partier sviker

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand deltar på lördag i Marschen för tillgänglighet. Miljöpartiet är det enda riksdagsparti som ställt sig bakom marschen.

– Bristande tillgänglighet är en av de största orsakerna till att människor med funktionsnedsättning fortfarande diskrimineras i Sverige, säger Maria Wetterstrand som kommer att hålla tal vid lördagens marsch i Östersund.

Syftet med Marschen för tillgänglighet är att få otillgänglighet klassad som diskriminering enligt lagen.
– För stora delar av handikapprörelsen är det här den enskilt viktigaste reformen, säger Maria Wetterstrand.

Marschen för tillgänglighet har sin webbsida på http://www.marschen.se/