Martin får fortsätta i familjens företag

Arbetsförmedlingen ändrar sig. Martin får behålla lönestödet och därmed jobbet i familjens företag.
– Nu kan han känna sig trygg åtminstone det närmaste året, säger hans pappa Robert Tamm.

Nu hoppas både Robert och Martin att regeringen snabbt ska lägga fram ett förslag om att tillåta föräldrar att anställa egna barn med lönestöd. Ett förslag som finns med i Funka-utredningen från Cristina Husmark-Pehrsson och som har fått positiva remissvar.

I mitten av september skulle det hittillsvarande lönestödet till Martin upphöra.

Enligt Arbetsförmedlingen kunde han inte få fortsatt lönestöd för att jobba på föräldrarnas företag Bromma Hobby. Däremot kunde ha få lönestöd om han hittade jobb hos en ANNAN arbetsgivare.

– Vi föräldrar klarar hans svårigheter, för han är vår son, det skulle ingen annan arbetsgivare klara, sa Robert Tamm i en intervju med Föräldrakraft.

Bakgrunden till Martins svårigheter är att han fick allvarliga skador på synen och hypofysen vid en felbehandling i samband med en hjärnoperation 2010.
För att kunna jobba igen efter skadorna beviljade Arbetsförmedlingen först en trygghetsanställning. Det avbröts oväntat efter en tid. Martin fick då nystartsjobb med lägre subvention. Men även detta stöd skulle upphöra i september.

Martins pappa accepterade inte detta. Han skrev brev till myndigheter och ledande politiker för att slå larm om det orimliga i att Martin inte kunde få lönestöd i familjens företag – bara hos annan arbetsgivare.

Resultatet blev att Arbetsförmedlingen vände helt om. I slutet av september beviljades Martin på nytt trygghetsanställning under ett år.

– Vi firar genom jobba på med större tillförsikt och såväl Martin som jag gläder oss åt att han nu kan känna sig trygg för åtminstone det närmaste året, säger Robert.

Vad tror du det var som avgjorde och fick AF att ändra sitt beslut?
– Jag tror att mitt brev till cheferna för Arbetsförmedlingen i Vällingby gjorde att man bättre kom att förstå Martins situation och att han faktiskt lider av flera funktionsnedsättningar. Inte bara synen, utan även de hypofysrelaterade skadorna och den psykiska press som skadorna tillsammans byggt upp.

Har ni fått någon förklaring till helomvändningen hos Arbetsförmedlingen?
– Den förklaring jag fått är att det i speciella fall som Martins finns möjlighet att, trots ett i övrigt restriktivt regelverk, medge Trygghetsanställing i företag som leds av närstående. Alltså ett slags undantag som bekräftar regeln.

Hur tror ni att det blir om ett år?
– Vår förhoppning är att trygghetsanställningen kan förlängas ytterligare  några år och att det därefter ska kunna bli varaktigt baserat på FunkA-utredningens förslag.

– Jag hoppas att FunkA-Utredningens förslag snabbt leder till en proposition från regeringen och att den antas av riksdagen. Det är viktigt för såväl Martin som för många andra i samma situation. Det är den enda garantin på längre sikt för en rättrådig och likvärdig handläggning av trygghetsanställningar över hela landet, säger Robert Tamm.